Przejdź do treści

"Wspólne dziedzictwo europejskie" (XVI-XVIII w.). Katalog mikrofilmów

Druki XVI-XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Biblioteki Narodowej, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.


Wejście do katalogu

Baza danych scalona i zredagowana w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu


Druki skatalogowano i zmikrofilmowano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji im. Roberta Boscha w ramach realizacji projektu „Wspólne dziedzictwo europejskie”.

Katalog jest efektem realizowanego w polskich bibliotekach projektu „Wspólne dziedzictwo europejskie. Poprawa warunków udostępniania druków z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w zbiorach polskich bibliotek” zainicjowanego w 1992 r. przez Fundację im. Roberta Boscha, finansowanego głównie ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Celem projektu było zmikrofilmowanie i opracowanie w formie komputerowych baz danych druków pochodzących z XVI-XVIII w., a wydanych na terenie Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich. W ograniczonym zakresie projekt obejmował druki wydane na terenach Polski centralnej: w tym przypadku, decydujące było kryterium językowe i treściowe. W przypadku klocków introligatorskich przyjęto założenie, że opracowane i mikrofilmowane będą wszystkie współoprawne druki, niezależnie od miejsca ich publikacji. Katalog obejmuje zbiory czterech książnic: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz Biblioteki Gdańskiej PAN. Scalona baza zawiera prawie 35 tys. ujednoliconych opisów mikrofilmów (ok. 39 tys. egzemplarzy). Najliczniej reprezentowane są w bazie oficyny śląskie: tylko wrocławskie druki to prawie 10 tys. opisów, legnickie 1,5 tys., ponad 1 tys. druków wydanych zostało w Brzegu i tyleż w Oleśnicy. Bogata jest kolekcja druków królewieckich: 3,5 tys. Z druków pomorskich 3 tys. wydanych zostało w Szczecinie, a 2,5 tys. w Gdańsku.

Opis katalogowy zawiera podstawowe informacje bibliograficzne o zmikrofilmowanym druku, takie jak: autor, tytuł, adres wydawniczy oraz informacje o miejscu przechowywania mikrofilmu i jego cechach fizycznych (biblioteka, rodzaj filmu, liczba zwojów, klatek). Przeszukiwanie bazy odbywa się przy pomocy 9 indeksów: osobowego, korporatywnego, tytułowego, miejsc wydania/druku, słów w tytule, chronologicznego, sygnatur dzieł zmikrofilmowanych, numerów mikrofilmów i bibliotek. Indeks osobowy zawiera hasła autorskie oraz pozostałych twórców książki, jak drukarz, nakładca, tłumacz, itp. Indeks wg bibliotek pozwala na przeszukiwanie części katalogu zawierającego opisy mikrofilmów przechowywanych tylko w danej bibliotece.