Informator Akademicki

W module „Nauka”, znajdującym się w ramach Środowiskowego Informatora Akademickiego – prezentowane są źródła informacji merytorycznej oraz pomocnicze narzędzia wspierające użytkowników, uznane przez personel Biblioteki za interesujące i pomocne dla wszystkich pracowników i studentów Uczelni, zajmujących się działalnością naukowo - badawczą oraz przygotowujących publikacje naukowe.