Skip to main content

Opening of the Library's book pick-up machine

Zrealizowano w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO II 2019-2023

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

We inform our Users, that from 3.10.2022 Wroclaw University Library offers the option to use a book pick-up machine - a device that will facilitate the collection of ordered books 24 hours a day, 7 days a week.
Book pick-up machine is located in the WUL's building next to the library drop box.
Please familiarize yourself with the Rules for usage of the book pick-up machine and watch a short tutorial video on how to use the device.

We encourage users to take advantage of the new option of collecting books.
[2022-09-30]