Direkt zum Inhalt

Zrealizowano w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO II 2019-2023

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

Zawiadamiamy P.T. Użytkowników, że od 3 października 2022 r. Biblioteka Uniwersytecka oferuje możliwość korzystania z książkomatu – urządzenia, które ułatwi odbiór zamówionych książek 24/h, 7 dni w tygodniu.
Książkomat umieszczony jest w budynku BUWr obok wrzutni bibliotecznej.
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami korzystania z książkomatu oraz zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu instruktażowego jak korzystać z urządzenia.

Zapraszamy do korzystania z nowej możliwości odbioru książek.
[2022-09-30]