Multiwyszukiwarka Summon

Summon to tzw. narzędzie SaaS (Software-as-a-Service) do wykrywania informacji i zarządzania nimi. Umożliwia przeszukiwane zróżnicowanych zasobów informacyjnych za pomocą jednego okna. Posługiwanie się multiwyszukiwarką Summom pozwala użytkownikowi na natychmiastowe uzyskanie informacji odnośnie dostępności zasobów z wszelkich typów źródeł, np: katalogu lokalnego biblioteki, Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, bibliotecznego repozytorium, itp. Summon generuje wyniki wyszukiwania również spośród licencjonowanych elektronicznych baz danych, czasopism i książek elektronicznych, tym samym zapewniając dostęp do pełnotekstowych e-źródeł, indeksowanych także w systemie Open Access. Summon posiada usprawnione funkcje kontekstowej nawigacji i naprowadzania. Usługa wyszukiwania zbudowana jest wokół jednolitego indeksu zwracającego pojedynczy, zunifikowany zestaw wyników, uszeregowanych wg. rankingu ich istotności. Summon pozwala użytkownikowi efektywnie wyszukiwać i nawigować przez wszystkie zasoby biblioteczne, w sposób zaspokajający jego oczekiwania w tym zakresie oraz adaptować elementy Summona do swych własnych potrzeb.

Trwa proces podłączania kolejnych źródeł informacji do multiwyszukiwarki.

W chwili obecnej obejmuje ona:

  • Katalog OPAC (główny katalog książek BUWr)
  • Bibliotekę Cyfrową Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr)
  • Wszystkie subskrybowane przez BUWr źródła elektroniczne (EBSCO, JSTOR etc.)