Direkt zum Inhalt

Sehr geehre Damen und Herren!

Die Universitätsbibliothek in Wroclaw ist eine Bibliothek mit reichen Traditionen. Als Folgerin der ehemaligen Universitätsbibliothek und Breslauen Stadtbibliothek, deren Wurzeln die Zeiten des Barockes und Renaissance empfangen, enthält sie einzigartige historische Kollektionen. Von Anfang an hat die Bibliothek der Wissenschaft und der Kultur der Stadt und des Umgebungs gedient.
Die Bestände der Universitätsbibliothek sind die Widerspiegelung der reichen Geschichte Schlesiens - seines Territoriums, wo sich Ost und West begegnet haben, wo verschiedene Völker (polnische, tschechische, deutsche und jüdische) seit jahrhunderte miteinander gelebt und eine spezifische Errungenschaft des Schrifttums geschafft haben, die sowohl universalen als auch regionalen Charakter hat. Die Bibliotheksbestände in Wroclaw sollen zugleich Europa dienen und sie vereinen, denn sie sind ein lebendiges Zeugnis der Kulturvielfalt auf kleinem Gebiet.

Realizując swą misję Biblioteka Uniwersytecka rozbudowuje księgozbiór użytkowy i dba o warsztat naukowo-dydaktyczny dla potrzeb środowiska akademickiego, a jednocześnie – zgodnie z profilem specjalizacji - aktywnie powiększa kolekcję śląską i otacza szczególną opieką część historyczną zbiorów stanowiącą dziedzictwo kultury europejskiej, a nawet światowej.

W chwili obecnej Biblioteka przygotowuje się do spełniania swych funkcji w nowo powstającym budynku, który zbiorom zapewni lepszą ochronę, a czytelnikom – wygodniejsze warunki pracy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o życzliwe wsparcie przedsięwzięć dotyczących:

Wyrażamy również gotowość do przyjęcia w formie darów pojedynczych woluminów lub kolekcji zbiorów, które można przekazać lub zakupić do naszej Biblioteki.
Każdą pomoc – przyjmiemy z wielką wdzięcznością.

Naszych sponsorów i darczyńców uhonorujemy dyplomami Biblioteki Uniwersyteckiej oraz specjalnymi exlibrisami na egzemplarzach książek objętych ich opieką. Umieścimy też o nich informację na stronie internetowej naszej Biblioteki.
Wszystkich, którzy gotowi byliby wspomóc Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu prosimy o kontakt z dyrektorem: e-mail: , tel. +48 71 3463120.