Direkt zum Inhalt

Pracownia Reprografii i Digitalizacji - Zlecenia

Ze względu na bezpieczeństwo zbiorów nie wykonuje się niektórych usług z określonych materiałów bibliotecznych. Decyzje o wyborze formy duplikatu jaki można wykonać z danego materiału podejmują osoby odpowiedzialne za zbiory w danym oddziale.

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące składania zamówień na poszczególne usługi reprograficzne. Należy zastosować się do nich przy wypisywaniu zamówienia, gdyż umożliwi to sprawne i szybkie wykonanie zlecenia.


Odbitki kserograficzne

Przy wypełnianiu zlecenia prosimy zwrócić uwagę na wpisanie właściwej numeracji stron. Często zdarza się, że w jednym woluminie oprawionych jest kilka zeszytów bądź numerów czasopisma, z których każde ma oddzielną numerację.


Skanowanie z mikroform

Wykonując opis starych mikrofilmów (które nie posiadają numeracji klatek) konieczne jest podanie danych charakteryzujących interesującą nas treść (numery stron, numery czasopism, daty).

Nowe mikrofilmy posiadają numerację klatek. W związku z tym przy wypisywaniu zleceń prosimy podawać numery klatek, z których mają być wykonane kopie.


Skanowanie oryginałów

W zleceniu oprócz informacji opisujących co ma być skanowane (sygnatury dzieł, strony itp.) należy podać rozdzielczość zamawianych skanów - np. 300 DPI. Rozdzielczość ma wpływ na jakość i cenę wykonanego skanu. Jeśli rozdzielczość nie będzie określona w zleceniu, skan zostanie wykonany z ustawieniami domyślnymi: rozdzielczość - 300 DPI. Skanować można materiały, których format nie przekracza rozmiaru A-0 (841×1189 mm), a grubość nie przekracza 9 cm. Jeżeli format materiału przeznaczonego do skanowania odbiega od wielkości jakie może obsłużyć skaner, proponujemy wykonanie pliku przy pomocy cyfrowego aparatu fotograficznego.


Digitalizacja na żądanie

Nie wykonuje się tej usługi z pojedynczych kart lub fragmentów dzieła. W przypadku gdy dzieło znajduje się w klocku digitalizuje się wtedy cały klocek.
Na podstawie złożonego zamówienia Pracownia wykonuje digitalizację. Wykonane pliki pozostają własnością Biblioteki, zostają umieszczone w BCUWr a użytkownik otrzymuje kopię, która może być wykorzystana tylko do celów prywatnych, niekomercyjnych i nie może podlegać jakiejkolwiek formie rozpowszechniania.