Direkt zum Inhalt

Instrukcja do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Roz. IV Wypożyczenia Miejscowe, § 45.1 dotyczący wyceny książek zagubionych lub zniszczonych

1. W związku z denominacją złotego najniższą wartość inwentarzową książki ustala się na 1 grosz.

2. Książki wydane w latach 1946-1988 wycenia się stosując przelicznik 1000-krotny w stosunku do zdenominowanej ceny inwentarzowej.

3. Książki wydane w 1989 roku wycenia się stosując przelicznik 500-krotny w stosunku do zdenominowanej ceny inwentarzowej.

4. Książki wydane w latach 1990-1994 wycenia się stosując przelicznik 10-krotny w stosunku do zdenominowanej ceny inwentarzowej.

5. Książki wydane od 1995 roku wycenia się stosując przelicznik 5-krotny w stosunku do zdenominowanej ceny inwentarzowej.

6. Indywidualnej wycenie podlegają książki szczególnie cenne i trudne do nabycia. Podstawą wyceny w tym przypadku są ceny zawarte w katalogach antykwarycznych i aukcyjnych. Wyceny dokonuje Komisja Antykwaryczna.

7. Kwota wyceny zagubionego lub zniszczonego egzemplarza nie może być niższa niż 50 PLN.

8. W przypadku zagubionego lub zniszczonego egzemplarza, który posiadał oprawę introligatorską dodatkowo dolicza się koszt oprawy w wysokości 40 PLN.

9. Kwotę za zagubiony lub zniszczony egzemplarz należy wpłacić w Wypożyczalni Miejscowej lub bezpośrednio na konto Biblioteki:

Santander Bank Polska
14 1090 2503 0000 0001 1382 9110
z dopiskiem: za zagubiony/zniszczony egzemplarz oraz imię i nazwisko użytkownika.


10. Zasady wyceny książek zagubionych lub zniszczonych podlegają aktualizacji.

11. Powyższe ustalenia podjęte przez Komisję Antykwaryczną obowiązują od dnia 19 października 2016 r.


Wrocław, 19.10.2016 r.


Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
mgr inż. Grażyna Piotrowicz