Wypożyczenia międzybiblioteczne

Z tej strony można wysłać rewers do Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Formularz nr 1 przeznaczony jest dla bibliotek krajowych i służy do wypożyczeń międzybibliotecznych  ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wypełniony formularz, zostanie przyjęty i zrealizowany przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną BUWr. Przy zaznaczeniu opcji "kopia rewersu dla biblioteki zamawiającej" kopię zamówienia otrzyma biblioteka składająca zamówienie.

Formularz nr 2 przeznaczony jest dla pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadających ważną kartę biblioteczną i służy do zamawiania materiałów bibliotecznych za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUWr. z innych bibliotek krajowych i zagranicznych. Wypełniony i wysłany formularz zostanie przyjęty i zrealizowany przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną BUWr. Przy zaznaczeniu opcji "kopia rewersu dla osoby zamawiającej" kopię zamówienia otrzyma użytkownik wysyłający formularz.

Formularz nr 1
Wypożyczanie międzybiblioteczne dla bibliotek krajowych

Nazwa biblioteki składającej zamówienie: *wymagane

Adres pocztowy biblioteki składającej zamówienie: *wymagane

Nr rewersu międzybibliotecznego:

Dane bibliograficzne (autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania, etc.): * wymagane

Sygnatura:

Termin realizacji do:

Imię i nazwisko pracownika wypożyczalni międzybibliotecznej: * wymagane

Adres e-mail biblioteki składającej zamówienie:*wymagane


kopia rewersu dla biblioteki zamawiającej:

Formularz nr 2
Zamówienia międzybiblioteczne krajowe dla pracowników i studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie: *wymagane

Adres pocztowy osoby składającej zamówienie: *wymagane

Nr telefonu osoby składającej zamówienie: *wymagane

Nr karty bibliotecznej: *wymagane

Dane bibliograficzne (autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania, etc.): * wymagane

Nazwa biblioteki posiadającej:

Sygnatura:

Adres e-mail osoby zamawiającej:*wymagane


proszę wysłać kopię listu na podany adres:

do góry