Institute of Physics

Wejście do bazy


Zawartość: pełne teksty artykułów z czasopism naukowych publikowanych przez Institute of Physics (IOP) Publishing. Baza udostępnia pełne teksty 70 bieżących czasopism (w tym 6 tytułów Open Access) wraz z pełnymi archiwami oraz 39 dalszych tytułów archiwalnych.

Zakres tematyczny: fizyka, matematyka, astronomia, chemia, informatyka, inżynieria materiałowa, metrologia, nauki medyczne i biologiczne.

Zasięg chronologiczny: część czasopism posiada archiwa sięgające XIX wieku.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.