Direkt zum Inhalt

Tydzień Otwartego Dostępu 2022

W dniach 24-30 października 2022 odbędzie się Międzynarodowy Tydzień Otwartego Dostępu organizowany w tym roku pod hasłem: „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”.

Ruch Open Access ma w tym roku na celu wspieranie nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy ruchem klimatycznym a międzynarodową społecznością otwartej nauki. Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi.

Tegoroczne hasło przewodnie, wybrane przez Komitet Doradczy Tygodnia Otwartego Dostępu, jest okazją do podjęcia wspólnych działań i podniesienia świadomości na temat roli otwartej nauki w dążeniu do sprawiedliwości klimatycznej. Tydzień Otwartego Dostępu jest wydarzeniem o charakterze globalnym i społecznościowym.

Informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach Open Access Week publikowane są na stronie Uwolnij Naukę.

Aktualne informacje na temat Tygodnia Otwartego Dostępu 2022 można śledzić na Facebooku.

International Open Access Week

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego