Direkt zum Inhalt

Zasady korzystania z wrzutni bibliotecznej BUWr

Zrealizowano w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU ROZWOJU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO II 2019-2023

Program jest realizowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś Priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym”.

1. Wrzutnia biblioteczna służy do wygodnego dla użytkownika zwrotu książek wypożyczonych w BUWr, zwłaszcza w dniach i godzinach, gdy Biblioteka jest nieczynna. Zainstalowana jest z myślą o wygodzie użytkowników i działa w trybie 24/7 tj. 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Ma ułatwić oddawanie książek, a tym samym przyspieszyć ich obieg pomiędzy wypożyczającymi. Uwaga: Wrzutnia nie przyjmuje książek należących do bibliotek specjalistycznych UWr oraz innych bibliotek we Wrocławiu.

2. Wrzutnia umieszczona jest wewnątrz budynku Biblioteki. Dostęp do niej możliwy jest poprzez wejście służbowe dla personelu BUWr, przy parkingu. Przed wejściem do pomieszczenia wrzutni należy dokonać weryfikacji konta bibliotecznego, na którym znajdują się wypożyczone książki, poprzez wprowadzenie numeru tego konta (rozpoczynającego się od cyfry “2”) na klawiaturze cyfrowej i zatwierdzenie go klawiszem ENTER. Po pozytywnej weryfikacji pracownik ochrony wpuszcza użytkownika do pomieszczenia z wrzutnią. Po wejściu do budynku Biblioteki na prośbę ochrony należy okazać kartę biblioteczną/legitymację studencką/służbową, dlatego konieczne jest posiadanie jej przy sobie.

3. Wrzutnia dostępna jest bez ograniczeń w trybie 24/7, także w dni wolne od pracy. W godzinach wieczornych od 20:00 do 7:00 rano do pomieszczenia wrzutni należy wchodzić - pojedynczo.

4. Aby skorzystać z wrzutni należy na ekranie dotykowym wybrać ikonę „Otwórz drzwi”, a następnie postępować zgodnie wyświetlanymi komunikatami.

5. Książki należy wkładać delikatnie, pojedynczo, grzbietem do środka.

6. Rejestracja zwrotu dokonanego z wykorzystaniem wrzutni w systemie bibliotecznym następuje automatycznie. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio w Wypożyczalni Miejscowej BU, tel.: 71 375 76 01 lub na adres email: sw.bu[w]uwr.edu.pl.

7. Oddanie materiałów bibliotecznych z opóźnieniem (przekroczenie terminu zwrotu) nie zwalnia użytkownika z uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot książki. Prosimy o wydruk potwierdzenia zwrotu i okazanie go w przypadku reklamacji. Wydruk potwierdzenia odbywa się przez wybór tej opcji na ekranie wrzutni po dokonaniu zwrotu.

8. Książki wyjmowane są z wrzutni w godzinach pracy Biblioteki, od 8:00 do 19:00, od poniedziałku do piątku oraz w soboty od 8:00 do 13:00. Okresowe zmiany czasu pracy Biblioteki (np. skrócenie godzin otwarcia, dni wolne), przekładają się odpowiednio na terminy wyjmowania książek z wrzutni. W okresach świątecznych – podczas dłuższego zamknięcia BU – wrzutnia, w przypadku przepełnienia może nie przyjąć oddawanych książek.

9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

10. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami BUWr.

11. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.

12. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad oraz Regulaminu udostępnia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Zachęcamy Użytkowników do korzystania z nowej możliwości zwrotu książek do BU.


Film instruktażowy: