Direkt zum Inhalt

Zasady dotyczące usługi skanowania materiałów bibliotecznych

  1. Prawo do korzystania z usługi na niżej opisanych zasadach mają pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego.
  2. Do 25 skanów (50 stron) na tydzień dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego wykonywanych jest bezpłatnie. Powyżej 25 skanów tygodniowo cena wynosi 10 groszy za skan. W przypadku bardzo dużych zamówień istnieje możliwość uzyskania 50% rabatu.
  3. W przypadku zamówienia skanów z materiałów dużego formatu (powyżej A3), oprawionych introligatorsko, pochodzących ze zbiorów specjalnych oraz takich, których stan zachowania tego wymaga, stosuje się zasady i ceny zawarte w Cenniku Usług Reprograficznych PRiD.
  4. Usługa skanowania wykonywana jest z poszanowaniem praw autorskich.
  5. Przed złożeniem zamówienia prosimy o sprawdzenie w Internecie, czy potrzebne publikacje są udostępniane na zasadzie open access.
  6. Sugerujemy nieskładanie zamówień na skanowanie dzieł należących do kanonu literatury pięknej, o ile nie jest to niezbędne.
  7. Prosimy o składanie zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej i kierowanie ich na adres e-mail: oin.bu[w]uwr.edu.pl (oin[dot]bu[at]uwr[dot]edu[dot]pl). Znacząco ułatwi to pracę bibliotekarzom i technikom z Pracowni Reprografii i Digitalizacji.
  8. Zachęcamy także do skorzystania z udostępnionych bezpłatnie przez naszą Uczelnię elektronicznych zasobów online.