Direkt zum Inhalt

Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego

Zadania oddziału

Do podstawowych zadań Oddziału Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego należy:

  • opracowywanie (retrospektywne) w katalogu komputerowym i Bibliotece Cyfrowej UWr wydawnictw zwartych i ciągłych Kolekcji Śląsko-Łużyckiej,

  • komputerowe opracowanie dokumentów życia społecznego głównie o tematyce śląsko-łużyckiej,

  • konsultacje dla użytkowników i pomoc merytoryczna w Czytelni Śląskiej,

  • realizacja kwerend użytkowników z zakresu tematyki śląsko-łużyckiej,

  • szkolenia w zakresie wprowadzania metadanych w oprogramowaniu dLibra,

  • udział w projektach.


Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego

Oddział został powołany Zarządzeniem Nr 133/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego.


Adres

Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Dokumentacji Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
e-mail: -


Pracownicy

Vorname und Nachname Tel. / E-mail
Abteilungsleiter mgr Katarzyna Grodecka+48 71 37 52 414
mgr Arkadiusz Cencora +48 71 34 63 163
mgr Danuta Liszkowska-Solnicka +48 71 37 52 416
mgr Monika Michałkiewicz +48 71 37 52 414
dr Paulina Nicko-Stępień +48 71 37 52 414
dr Grzegorz Sobel +48 71 34 63 163