Andriaus Sniadeckio postretai = Portraits of Jędrzej Śniadecki