Direkt zum Inhalt

Zmiana lokalizacji udostępniania materiałów bibliotecznych w agendach BUWr od dnia 22 czerwca 2021 r.

Zawiadamiamy Użytkowników, że w związku z pogorszeniem warunków termicznych w Czytelni Głównej i w Czytelni Śląskiej prosimy Użytkowników o korzystanie z Informatorium oraz z Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych.

Nie będzie możliwości korzystania z kabin pracy indywidualnej.

Materiały biblioteczne, z których można korzystać w Czytelni Głównej będą udostępniane w Informatorium.

Limity dostępnych miejsc Informatorium:

• jednorazowo w pomieszczeniu Informatorium może przebywać nie więcej niż 30 użytkowników
• umawianie wizyt: tel.: 71 37 57 596, e-mail: sc.bu@uwr.edu.pl  lub oin.bu@uwr.edu.pl

Materiały biblioteczne, z których można korzystać w Czytelni Śląskiej będą udostępnianie w Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych.

Limity dostępnych miejsc w Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych:

• jednorazowo w pomieszczeniu czytelni może przebywać nie więcej niż 30 użytkowników
• umawianie wizyt: tel.: 71 34 63 122, e-mail: sc.bu@uwr.edu.pl
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do dyżurnych bibliotekarzy (kontakt j.w.)

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.