Direkt zum Inhalt

Nabytki antykwaryczne Biblioteki Uniwersyteckiej

Pod koniec 2020 roku Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, w ramach tzw. zakupów antykwarycznych, wzbogaciła się o dwa dokumenty rękopiśmienne pochodzące z XVIII wieku. Jeden z nich zawiera materiały dotyczące altarystów świdnickich oraz praecentury (stanowisko pierwszego mansjonarza) w kościele św. Mikołaja na przedmieściach Świdnicy. Drugi kodeks zawiera Memorabilia Silesiaca – odnoszące się do Śląska wyciągi z Calendarium Historicum Paula Ebera, znanego protestanckiego teologa z XVI w.

Do zbiorów graficznych zakupiono zespół 14 akwafort F.G. Endlera i W. Sandera (początek XIX w.), przedstawiających widoki Wrocławia. Zawiera on ryciny ikonograficzno-artystyczne czołowych grafików śląskich, będące uzupełnieniem wedutystycznej kolekcji śląsko-łużyckiej BUWr. Ponadto, zakupiono także dwa linoryty A. Lappe z widokiem Złotoryi i Bolesławca (z okresu międzywojennego), miedzioryt A. Corvinusa wg Paula Deckera prezentujący widok perspektywistyczny idealnego wnętrza barokowego, który pochodzi z najsłynniejszej oficyny augsburskiej (współpracującej z F.B. Wernerem) oraz akwafortę S. Laboschina z ok. 1910 r. z wedutą wiejską.

Z kolei kolekcja starych druków została wzbogacona o wczesną „wittenberską” edycję Nowego Testamentu w tłumaczeniu Marcina Lutra, ilustrowaną 43 całostronicowymi drzeworytami Georga Lembergera. Zakupiony egzemplarz to format 8, pierwszy poręczny format Biblii Lutra wydany przez M. Lottera (wcześniejsze edycje w formacie folio). Jest to rzadka edycja, gdyż katalogi światowe notują tylko kilka zachowanych egzemplarzy.

Nabyto także dzieło szwajcarskiego prawnika Sichardusa - Antidotvm contra diversas omnivm fere secvlorvm haereses. ... opus nouum, nuper nostro beneficio ex altissimis tenebris in lucem prolatum... w wyjątkowo starannej edycji Petrusa z Bazylei (polonik). Zawiera ono obszerną dedykację dla króla Zygmunta Starego, w treści której wymienieni są też biskupi Piotr Tomicki i Andrzej Krzycki oraz Andrzej Zebrzydowski. Dzieło o interesującej proweniencji dawnej Kartuzji z Buxheim w Bawarii jest w bardzo dobrym stanie. Szczególną uwagę zwraca epokowa oprawa.

Ponadto, do zbiorów włączono Der Gott geheiligte Tag. In einer Sammlung der besten Gebethe auf die Tage des Herrn eingerichtet - dzieło o treści religijnej, typowe dla wydawnictwa Pompejusa z Kłodzka. Zwraca ono uwagę zdobną kolorowaną i lakierowaną oprawą: plakietami z postaciami świętych, tłoczeniami i złoceniami.

Nowe nabytki trafiły do Oddziału Rękopisów, Oddziału Starych Druków oraz Oddziału Zbiorów Graficznych.