Direkt zum Inhalt

Wejście do bazy


JSTOR to wielodziedzinowa pełnotekstowa baza reprezentująca różne dyscypliny akademickie. Zawiera obecnie ponad 2,600 czasopism wydawnictw akademickich. Oferuje dostęp do kolekcji: Arts & Sciences I-XV, Life Sciences, Business IV, Ireland, Hebrew Journals, Jewish Studies, Security Studies, Sustainability, Lives of Literature, Artstor, 19th Century British Pamphlets, Struggles for Freedom: Southern Africa, World Heritage Sites: Africa, Global Plants.

Dostęp do baz możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UWr i poprzez serwer PROXY.