Direkt zum Inhalt

Bezpłatne warsztaty dla studentów

Retail Institute, RI, to największe w Polsce centrum badań, analiz oraz innowacji dla branży centrów i sieci handlowych. Tworzą Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji NextGenLab, w ramach którego eksperci poszukują nowego spojrzenia na branżę nieruchomości handlowych oraz stojące przed nią wyzwania.

Jesienią tego roku prace Centrum będą koncentrować się na realizacji pionierskiego programu Challenger 2.0 (nextgenlab.com.pl), który nastawiony jest na pobudzenie kreatywności, przełamywanie schematów, umiejętność dostrzegania szans i możliwości. Biorą w tym udział studenci PWr, ale prawdopodobnie jest to też ciekawe miejsce do praktyk dla naszych studentów.

W trakcie bezpłatnych warsztatów design thinking, na które zapraszają studentów, absolwentów szkół wyższych, młodych pracowników naukowych, NGOs oraz start-upy, powstanie unikatowy bank innowacji i pomysłów będących odpowiedzą na wyzwania i trudności retailu oraz projekty nowych usług i ulepszeń. Dzięki wsparciu mentorów i ekspertów z Retail Institute najlepsze idee zostaną wdrożone w firmach biorących udział w programie, a zwycięskie zespoły projektowe podpiszą kontrakty współpracy z największymi centrami handlowymi w Polsce.

Organizatorzy zwracają się z prośbą o pomoc w promocji programu i rozpropagowanie go wśród studentów, studentek i pracowników wydziałów. W załączeniu list przedstawiający pełne spektrum projektu wraz z możliwością nawiązania bliższej współpracy merytorycznej pomiędzy RI a wskazanym wydziałami, kołami naukowymi czy też pracownikami uczelni.

Kontakt do organizatorów: Aldona Kwiecień, Kom: 604 533 613
Koordynator Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji
[2020-09-25]