Lietuvių tarmėtyra : genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. d. 1, Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia : tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai