Direkt zum Inhalt

Lesesaal für Schlesische Sammlung

Schlesische Lebensbilder

Obrazy
Autor
hrsg. von Joachim Bahlcke
Ausstellungsort
Insingen
Ausgabejahr
2012
Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . 7

Peter Wlast († um 1151) . . 11
Thomas L, Bischof von Breslau (um 1200-1268) . . 25
Heinrich IV., Herzog von Breslau (1257/58-1290) . . 39
Ursula, Herzogin von Münsterberg und Oels (1450-1508) . . 55
Dominikus Schleupner (um 1483-1547) . . 73
Adam Puschman (l532-1600) . . 87
Christoph Schilling (um 1534-1583) . . 95
Nikolaus Reusner (1545-1602) . . 105
Johann Georg von Schlichting (l597-1658) . . 117
Christoph Bernard Skrbensky von Hriste (1615-1686) . . 125
Philipp Jakob Sachs von Löwenheim (1627-1672) . . 135
Heinrich Schmettau (1629-1704) . . 149
Paul Winckler (1630-1686) . . 161
Christian Knorr von Rosenroth (1636-1689) . . 175
Christoph Wenzel Graf von Nostitz (1648-1712) . . 185
Samuel Friedrich Lauterbach (1662-1728) . . 195
Ambrosius Haude (1690-1748) . . 205
Johann Liberda (1700/01-1742) . . 225
Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz (1702-1765) . . 239
Florian Paucke SJ (1719-um 1779) . . 257
Barnard Gratz (um 1738-1801) . . 271
Joseph Eisner (1769-1854) . . 285
Faustin Ens(1782-1858) . . 295
Friedrich Ribbeck (1783-1860) . . 305
Eduard Schaubert (1804-1860) . . 323
Rudolf Graf von Stillfried-Alcäntara (1804-1882) . . 333
Felix Fürst Lichnowsky (1814-1848) . . 349
Herrmann Goedsche (1815-1878) . . 361
Marie Fürstin Radziwill (1840-1915) . . 373
Johanna Gräfin von Schaffgotsch (1842-1910) . . 385
Richard Foerster (1843-1922) . . 399
Felix Woyrsch (1860-1944) . . 417
Adam Napieralski (1861-1928) . . 433
Josef Jaglo (1872-1949) . . 449
Daisy Fürstin von Pleß (1873-1943) . . 461
Ewald Latacz (1885-1953) . . 473
Hermann Aubin (1885-1969) . . 489
Walter Schwarz (1886-1957) . . 505
Eugen Rosenstock-Huessy (1888-1973) . . 519
Nikolaus Graf Ballestrem (1900-1945) . . 531
Ruth Storm (1905-1993) . . 549
Gerhard Hirschfelder (1907-1942) . . 563
Bernhard Grzimek (1909-1987) . . 571
Herbert Czaja (1914-1997) . . 585
Herbert Hupka (1915-2006) . . 603
Bernhard Heisig (1925-2011) . . 617
Karol Jonca (1930-2008) . . 633

Bildnachweise . . 645
Mitarbeiterverzeichnis . . 649
Ortsregister (mit Konkordanz) . . 651
Alphabetisches Verzeichnis der in den Bänden I bis XI enthaltenen Biographien . . 659
In der Reihe „Schlesische Lebensbilder" bisher erschienene Bände . . 671

Serie
(Schlesische Lebensbilder ; Bd. 11)

Geschichte des Glatzer Landes

Obrazy
Autor
Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz ; [Übers. aus dem Poln. Thorsten Möllenbeck]
Ausstellungsort
Hamburg

Verlag

Ausgabejahr
2006
Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . 7
Einleitung . . 9

DAS GLATZER LAND IM MITTELALTER . . 27
DIE ENTWICKLUNG DES GLATZER LANDES zu EINEM TERRITORIALSTAAT (1420-1622) . .53
DAS ZEITALTER DER REFORMATORISCHEN BEWEGUNG UND DER KONFESSIONALISIERUNG (1530-1622) . . 95
DIE NEUE ORDNUNG UNTER DER HABSBURGER HERRSCHAFT (1622-1742) . . 133
DIE FRIDERIZIANISCHE EPOCHE UND DIE FOLGENDE KRISE (1742-1815) . . 193
DAS GLATZER LAND (1815-1945) . . 225
DIE ENTWICKLUNG NACH 1945 . . 395

EXKURSE . . 495
ANHANG . . 515

Das Urbar der Herrschaft Cosel 1578 : der Anteil von Stadt und Schloss Cosel und das Hufenregister der Kammergüter : mit einer Einführung in das Urbarialwesen Oberschlesiens

Obrazy
Autor
hrsg. von Stefan Guzy
Ausstellungsort
Herne
Ausgabejahr
2010
Inhaltsverzeichnis

Geleitwort zur Schriftenreihe . . 9
Vorwort . . 11

I Einleitung . . 15
1 Der Quellentyp Urbar . . 15
2 Überblick über das oberschlesische Urbarwesen . . 18
3 Urbare der Herrschaft Cosel . . 24
4 Editionen oberschlesischer Urbare . . 71
5 Das Coseler Urbar von 1578 . . 81

II Vorbemerkungen zur Edition . . 97
1 Beschreibung der Handschrift . . 97
2 Datierungen . . 101
3 Schreiberhände . . 103  
4 Münzen und Maße . . 108
5 Editionstechnische Erläuterungen . . 111

III Urbartext: Schloss und Stadt Cosel . . 113   

IV Hufenregister der Coseler Kammergüter . . 147
1 Mechnitz . . 147
2 Poborschau . . 149   
3 Ostrosnitz . . 150
4 Nesselwitz . . 153
5 Kamionka . . 155
6 Karchwitz . . 155
7 Reinschdorf . . 156
8 Dembowa . . 159
9 Czissek . . 159
10 Klein Ellguth . . 161
11 Gniewow . . 162
12 Niesnaschin . .162
13 Lohnau . . 164
14 Stöblau (Anteil) . . 165
15 Roschowitz (Anteil) . . 166
16 Klodnitz mit Kuschnitzka . . 166
17 Radoschau . . 169

V Rechnung der Schlossherrschaft Cosel 1580 . . 173

VI Quellen- und Literaturverzeichnis . . 179
1 Archivalien . . 179
2 Gedruckte Quellen und Literatur . . 180

VII Zusammenlassungen . . 199
1 Zusammenfassung in polnischer Sprache (Streszczenie) . . 199  
2 Zusammenfassung in tschechischer Sprache (Shrnuti) . . 202

VIII Indices . . 207
1 Sachindex . . 207
2 Geographischer Index . . 211
3 Personenindex . . 220  

Serie
(Quellen und Darstellungen zur Personengeschichte des Östlichen Europa ; Bd. 1)

Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien : Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts : ein Lexikon

Obrazy
Autor
in Zsarb. mit Hubert Reitterer, Bärbel Rudin, Adolf Scherl und Andrea Sommer-Mathis ; hrsg. von Alena Jakubcová und Matthias J. Pernerstorfer
Ausstellungsort
Wien
Ausgabejahr
2013
Inhaltsverzeichnis

Vorwort . . III
Autorinnen und Autoren . . IX
Abkürzungen . . X
Abgekürzt zitierte Literatur . . XII
Benützungshinweise . . XXI

Artikel . . 1

Abbildungsverzeichnis . . 785

Register . . 807
Personenregister . . 807
Ortsregister . . 842
Stückeregister . . 858

Verzeichnis der Artikel . . 891

Serie
(Theatergeschichte Österreichs ; Bd. 10. Donaumonarchie ; H. 6)

Kladsko : Dějiny regionu

Obrazy
Autor
Ondřej Felcman, Ryszard Gładkiewicz a kol. ; [aut. publ. Tadeusz Bieda et al. ; překl. Markéta Sergejko, Zdeněk Vyplel]
Ausstellungsort
Hradec Králové
Ausgabejahr
2012
Inhaltsverzeichnis

Kladsko a dějiny - uvedeni do problematiky . . 5

Hlava I
Kladsko v pravěku a raném středověku (do konce 11. století) . . 15
I. Paleolit i mezolit . . 17
II. Neolit . . 25
III. Doba bronzová a počátky doby železné . . 29
IV. Doba laténská a období římských vlivů . . 37
V. Raný středověk . . 42

Hlava II
Kladsko ve středověkém českém státě (konec 11. století-1459) . . 47
I. Přemyslovské období (konec 11. stol. -1310) . . 49
II. Lucemburské období (1310-1419) . . 70
  1. Politický vývoj . . 70
  2. Hospodářský vývoj . . 85
  3. Kulturní život . . 94
III. Husitská revoluce a počátky poděbradské doby (1419-1459) . . 97
  1. Zástava Jana II. Opavsko-Ratibořského . . 97
  2. Pod přímou královskou vládou (1422-1431) . . 98
  3. Zástava pánů z Častolovic (1431-1440) . . 107
  4. Lichtenburská etapa (1440-1454) . . 110
  5. Zástavním pánem Jiří z Poděbrad (1454-1459) . . 111

Hlava III
Kladské hrabství v Českém království (1459-1742) . . 115
I. Počátky hrabství za vlády Podébradů (1459-1501) . . 117
  1. Povýšení Kladského kraje na hrabství a jeho význam pro vládu krále Jiřího . . 117
  2. Dokončení procesu autonomizace a územní konsolidace hrabství, hospodářská krize dynastie a odchod Podébradů . . 120
  3. Hospodářský vývoj a krize konce osmdesátých let . . 125
  4. Etnické vztahy . . 128
II. Hrabství na počátku novověku a v českém stavovském povstání (1501-1622) . . 131
  1. Vláda Hardeků a období následujících zástav (1501-1569) . . 131
  2. Utvoření pozdně feudálních společenských struktur . . 136
  3. Hospodářský vývoj a majetkové poměry . . 138
  4. Reformace . . 141
  5. Kladská tvář renesance . . 144
  6. Emancipační tendence v zápasech o Majestát (1569-1618) . . 147
  7. Hrabství a české stavovské povstání (1618-1622) . . 151
III. Návrat habsburské moci a hrabství do konce třicetileté války (1622-1648) . . 155
  1. Potlačení povstání a rekatolizační politika arcivévody Karla . . 155
  2. Zavedení nových zákonů a bezprostřední vláda Habsburků . . 156
  3. Demografické, hospodářské a sociální důsledky války . . 158
  4. Ve víru třicetileté války . . 161
IV. Hrabství za rozmachu habsburského absolutismu (1648-1705) . . 163
  1. Centralizační úsilí Habsburků . . 163
  2. Hospodářský vývoj a královská města . . 166
  3. Politická a hospodářská pozice šlechty . . 168
  4. Postavení poddaného lidu a selská povstání . . 170
  5. Vítězství katolicismu . . 172
  6. Význam léčivých pramenů . . 176
  7. Hospodářské vztahy s Čechami, Slezskem a dalšími zeměmi . . 177
  8. Barokní kultura v hrabství . . 178
V. Hrabství a poslední habsburští králové (1705-1742) . . 185
  1. Hrabství jedinou autonomní oblastí Českého království . . 185
  2. Hospodářský život . . 186
  3. Etnická tvář regionu . . 188
  4. První slezská válka a dobytí hrabství Pruskem (1740-1742) . . 189
 
Hlava IV
Kladsko v pruském i německém státě (1742-1945 r.) . . 193
I. Fridrichovská epocha (1742-1806) . . 195
  1. „Kladská brána" . . 195
  2. Pruské počátky . . 203
II. Od vynucených reforem do první světové války (1806-1914) . . 217
  1. Kladsko v pruských válkách 19. století . . 217
  2. Reformy ministrů Steina i Hardenberga . . 220
  3. Jaro národů 1848-1849 . . 223
  4. Politický život a formování občanské společnosti . . 224
  5. Pozice římskokatolické církve . . 227
  6. Hospodářský vývoj . . 228
  7. Modernizace a rozšiřování měst . . 240
  8. Kulturní život . . 241
III. Čas válek a krize (1914-1945) . . 244
  1. Na periferii chaosu . . 244
  2. „Česká hrozba" . . 256
  3. Čas proměn . . 265
  4. Turistická ofenzíva . . 276

Hlava V
Kladsko v polském státe (od roku 1945) . . 287
I. Politický vývoj . . 289
  1. Období 1945-1948 . . 289
  2. Období 1949-1955 . . 303
  3. Období 1956-1970 . . 309
  4. Období 1971-1989 . . 314
  5. Období transformace (1989-1998) . . 318
II. Problémy hospodářského vývoje . . 324
III. Turistika, rekreace a lázně . . 336
  1. Roky 1945-1948 . . 336
  2. Roky 1949-1956 . . 341
  3. Roky 1957-1970 . . 345
  4. Roky 1971-1989 . . 348
  5. Roky 1989-1998 . . 350
IV. Tváře kultury . . 352
V. Na prahu 21. století . . 365

Přehled kladských vládců . . 369

Znak Hrabství kladského a jeho proměny . . 381
1. Předpoklady získání znaku . . 382
2. Podoba znaku hrabství . . 383
3. Historie poznání znaku . . 384
4. Vznik kladského znaku a jeho první nositelé . . 387
5. Znak hrabství v zemské a městské heraldice . . 388
6. Přehled proměn znaku . . 390

Mince Hrabství kladského (13.-19. století) . . 399
1. Konec 13. století . . 402
2. 1426-1498 . . 402
3. 1501-1514 . . 406
4. 1540-1548 . . 419
5. 1549-1554 . . 421
6. 1627-1665 . . 423
7. 1807-1813 . . 426

Kartografie Kladska do poloviny 20. století . . 429
1. Přehled bádání . . 430
2. Trendy mapové tvorby a typologie . . 437
3. Výběrový soupis map . . 441

Tabulka místních názvů . . 449
Seznam zkratek . . 455
Seznam zkratek citovaných periodik, edičních řad a edic pramenů . . 459
Seznam pramenů a literatury . . 463
Seznam černobílých ilustrací . . 525
Seznam barevných map a ilustrací . . 533
Land of Kladsko. History of the Region. Summary . . 537
Glatzer Land. Geschichte der Region. Zusammenfassung . . 543
Rejstřík osobní . . 551
Rejstřík geografických názvů . . 577
Publikující autoři . . 595
Obsah . . 599