Direkt zum Inhalt

Allgemeinbestände

Katalog der Musikhandschriften des 18. und 19. Jahrhunderts der Universitätsbibliothek Breslau aus den Sammlungen der Breslauer St. Elizabethkirche, Auswahl und Bearbeitung Aniela Kolbuszewska, Wrocław 2008, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2997, Bibliothecalia Wratislaviensia 8.

Ożóg Jan: Katalog słowiańskich czasopism i wydawnictw ciągłych. Wrocław, 1948.

Szwejkowska Helena: Wykaz druków z zakresu bibliologii. T. 1-3. Wrocław, 1950-1954.

Maksymowicz Stanisław, Ratajewski Jerzy: Prasoznawstwo : katalog ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław, 1976.

Stoffel-Ożóg Ewa: Numizmatyka i medalierstwo : katalog dzieł ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wrocław, 1992.


Sondersammlungen

ehem. Schlesisch-Lausitzer Kabinett

Handschriftenabteilung

Abteilung der Alten Drucke

Abteilung der Musikalien