Direkt zum Inhalt

Restaurierungswerkstatt der Sondersammlungen - Ausgewählte Literatur

:: Ratowanie i ochrona zbiorów. Pod red. Józefa Dąbrowskiege et al.
Warszawa 1998

:: W obliczu katastrofy. Pod red. Barbary Drewniewskiej-Idziak et al.
Warszawa 1999

:: Ratujemy nasze dziedzictwo. Pod red. Barbary Drewniewskiej-Idziak et al.
Warszawa 1999

:: Chrońmy oryginały! Pod red. Barbary Drewniewskiej-Idziak et al.
Warszawa 2000

:: O trwały papier! Pod red. Barbary Drewniewskiej-Idziak et al.
Warszawa 2001

:: Samocka-Lipińska Marta: Inwentarz księgozbioru dawnej biblioteki ewangelickiego kościoła zamkowego obecnie kościoła parafialnego pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy,
Bibliothecalia Wratislaviensia 2001 T.6

:: Biblioteka łańcuchowa. Pod red. Władysława Dynaka
Oleśnica 2003

:: Chmielarz Dorota: Działalność Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w zakresie ochrony zbiorów specjalnych. Uniwersytet Wrocławski 2002. Maszyn.