Direkt zum Inhalt

Abteilung der Graphischen Bestände - Ausgewählte Literatur

 1. Die älteren Bildnissammelbände der Breslauer Stadtbibliothek, Breslau [ok. 1930], [mps, BUWr OR Akc. 1967 KN 51].

 2. Dobesz L. J., Kozak S., Persönlichkeitszeichen. Ex Libris deutscher Künstler des 19. und 20. jahrhunderts aus der Sammlung der Universitätsbibliothek Breslau, Ausstellung vom 20. Juli bis 15. August 1993 OBERE GALERIE Berlin, wstęp Janusz L.Dobesz, koncepcja wystawy i tekst katalogu Stanisław Kozak, Berlin 1993.

 3. Bińkowska I., Breslau : Fotografien aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, [Auswahl der Fotografien Iwona Bińkowska, Marzena Smolak ; Übersetzung Jerzy Pasieka], Wrocław 2004.

 4. Bińkowska I., Breslau : Fotos aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, [Auswahl der Fotos Iwona Bińkowska und Stanisław Klimek]; [ins Deutsche übers. von Jerzy Pasieka], Wrocław 1993.

 5. Bińkowska I., Fotografien von Breslauer Schulen vor 1945 - von der Architekturdokumentation zum malerischen Motiv, [in:] Breslauer Schulen : Geschichte und Architektur, hrsg. von Maria Zwierz, Übers. aus dem Polnischen von Katrin Adler, Wrocław 2005, S. 152-158.

 6. Bińkowska I., Oleśnica na starej pocztówce, [wstęp Iwona Bińkowska], Oleśnica 2005.

 7. Bińkowska I., Wrocław. Fotografie z okresu międzywojennego, [wybór fotografii Iwona Bińkowska, Marzena Smolak], Wrocław 2004.

 8. Bińkowska I., Wrocław. Fotografie z przełomu XIX i XX wieku, [wybór fotografii Iwona Bińkowska, Stanisław Klimek], Wrocław 1993.

 9. Bińkowska I., Wrocław. Photographs from the Turn of the 20th Century, Wrocław 2007.

 10. Bińkowska I., Wrocławskie szkoły w fotografii do 1945 roku – od inwentaryzacji architektury do malowniczego motywu, [w:] Wrocławskie szkoły. Historia i architektura, pod. red. Marii Zwierz, Wrocław 2004, s. 156-162.

 11. Bińkowska I., Zbiór fotografii w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, [w:] Fotografia we Wrocławiu 1945-1997, Wrocław 1997, s. 36-37.

 12. Bińkowska I., Górska H., Harasym Z., Wyspy Szczęśliwe. Fotografia podróżnicza w drugiej połowie XIX wieku. Fotografie ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Zenona Harasyma, Wrocław 2005.

 13. Bińkowska I., Smolak M., Dawna fotografia – Atelier, [w:] 1000 lat Wrocławia : przewodnik po wystawie, Pałac Królewski, pod red. Macieja Łagiewskiego, Haliny Okólskiej, Piotra Oszcznowskiego, Wrocław 2009, s. 243-250.

 14. Bińkowska I., Smolak M., Nieznany portret miasta. Fotografie Wrocławia z 2 poł. XIX i pocz. XX wieku (ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu). Katalog wystawy w Muzeum Historycznym we Wrocławiu, Wrocław 1993 (1 wyd.), s. 123; Wrocław 1997 (2 wyd. zmienione i uzupełnione) s. 160.

 15. Bińkowska I., Smolak M., Unbekanntes Porträt einer Stadt, Breslau. Fotografien aus der 2. Hälfte des 19. Jh. Und vom Anfang des 20. Jh. Katalog zur Ausstellung, Wrocław 1997.

 16. Gola A., Ławicka M., Od klasztoru do muzeum. Dzieje zespołu zabudowań bernardyńskich we Wrocławiu, Wrocław 2009.

 17. Kozak S., Dawny miedzioryt śląski, Legnica 1997.

 18. Len R., Arcydzieła ekslibrisu europejskiego końca XIX i początku XX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Katalog wystawy / Meisterwerke des europäischen Exlibris am Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert in den Sammlungen der Universitätsbibliothek Wrocław. Ausstellungskatalog, (koncepcja wystawy Ryszard Młynarski, Ryszard Len; red. Aleksandra Kubicz, tekst katalogu Ryszard Len, wstęp Zdzisław Latajka, Aleksandra Kubicz), Wrocław 2006.

 19. Len R., Friedrich Bernhard Werner – śląski Europejczyk doby baroku, [W:] Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) – życie i twórczość: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21-23 listopada 2002r., (red. naukowa Jan Harasimowicz, Angelika Marsch), Legnica 2004, (Źródła i Materiały do Dziejów Legnicy i księstwa Legnickiego; t. 3), s. 69-89.

 20. Len R., Friedrich Bernhard Werners „Topographie der Stadt Breslau”, Wrocław 1998.

 21. Len R., Fryderyka Bernarda Wernera topografia Wrocławia, Wrocław 1997.

 22. Len R., Inkunabuły graficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Roczniki Biblioteczne” R. 49 (2005), s. 311-338.

 23. Len R., Katalog XV-wiecznych rycin z kolekcji polskich, pod red. Waldemara Delugi, [oprac. not katalogowych m.in. Ryszard Len], Kraków 2005.

 24. Len R., Kłossowicz Jan Ryszard, [hasło w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3, pod red. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 135.

 25. Len R., Kozak Stanisław, [hasło] [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3, pod red. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 151.

 26. Len R., Strauss Stanisław, [hasło] [w:] Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3, pod red. Hanny Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 265-266.

 27. Len R., Konferencja naukowa i wystawa w Legnicy : [Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) – śląski rysownik i topograf], „Przegląd Uniwersytecki”, 2002, nr 12, s. 35 - 36.

 28. Len R., Mundus mercatorius: świat kupiecki czasów nowożytnych w miarach i dokumentach: katalog wystawy kwiecień – lipiec 2005, (wstęp i układ katalogu Radosław Skowron), [oprac. not. katalogowych m.in. Ryszard Len], Wrocław – Świdnica 2005.

 29. Len R., Nieznana spuścizna artystyczna Ericha Fuchsa w Bibliotece Uniwersyteckiej (Z Biblioteki Uniwersyteckiej : prezentujemy zbiory BUWr), „Przegląd Uniwersytecki”, 2003, nr 12, s. 18-19.

 30. Len R., Nieznany portret cesarza Karola VI, „Wiadomości Świdnickie” 1996 nr 15 s. 16.

 31. Len R., Oddział Zbiorów Graficznych i jego zbiory (Z Biblioteki Uniwersyteckiej : prezentujemy zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej), „Przegląd Uniwersytecki”, 2003, nr 3, s. 30-31.

 32. Len R.: Pałace i rezydencje Dolnego Śląska=Paläste und Residenzen des Niederschlesiens / [wprow. I podpisy pod ilustracjami Ryszard Len; tł. Piotr Szyszkowicz], Proszówki 2011 Seria: Skarby Kultury i Literatury Polskiej; 13.

 33. Len R., Portrety braci Hahnów we Wrocławiu i bawarskim Bad Wörishofen, „Wiadomości Świdnickie” 1996, nr 20, s. 16.

 34. Len R., Prekursorzy nowoczesnej gospodarki świdnickiej. Pan na Łażanach. „Świdnickie Wiadomości Gospodarcze” 1993 nr 8 s. 28.

 35. Molsdorf W., Einige in Handschriften der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau gefundene Schrottblätter und Holzschnitte des 15. Jahrhunderts, „Zentralblatt für Bibliothekswesen“ 1904 Jg. 21, s. 550-556.

 36. Molsdorf W., Einblattdrucke der Königlichen und Universitäts-Bibliothek Breslau. Die infolgende beschreibenen Blätter sind sämtlich in Einbänden von Handschriften und Inkunabeln gefunden worden, „Zentralblatt für Bibliothekswesen“ 1905 Jg. 22, H. 12, s. 565-566.

 37. Molsdorf W., Verzeichnis der Schausammlung der Königlichen und Universitätsbibliothek zu Breslau, Breslau 1906.

 38. Molsdorf W., Mittelalterliche Formschnittdarstellungen des Apostolischen Glaubensbekenntnisses, „Zeitschrift für Bücherfreunde“ 1906-1907 10, s. 452-456.

 39. Molsdorf W., Zwei unbekannte Holzschnitte des Formschneiders Casper in der Breslauer Staats- und Universitätsbibliothek, [w:] Aufsätze Fritz Milkau Gewidmet, Leipzig 1921, s. 249-254.

 40. Molsdorf W., Zu den Anfängen des Holzschnitts in Schlesien, „Schlesische Monatsheft“ 1926, Jg. 3, s. 231.

 41. Singer H. W., Allgemeiner Bildniskatalog, Bd. 1 – 14, Leipzig 1930-1936.

 42. Singer H.W., Neuer Bildniskatalog, Bd. 1 - 5, Leipzig 1937-1938..

 43. Strauss S., Fryderyk Boguchwał Endler i jego nieznane widoki Śląska w zbiorach graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – dalsze przyczynki do biografii artysty, „Bibliothecalia Wratislaviensia” t. II, 1995, s. 33-56.

 44. Strauss S., Wrocław w grafice Fryderyka Bogumiła Endlera. Przyczynek do dziejów ilustratorstwa śląskiego z przełomu XVIII/XIX w., „Ze Skarbca Kultury”, Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z. 26, 1975, s. 169-233.

 45. Strauss S., Zbiory graficzne, [w:] Polonika zagraniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Informator, pod red. Anny Sokolskiej, Wrocław 1998. s. 167-170.

 46. Woronczak E., Zbiory fotograficzne w Polsce: zbiory fotograficzne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, „Fotografika” 1983 nr 3 s.40-43.