Skip to main content

Zapraszamy na spotkanie z pisarzem Radkiem Knappem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z pisarzem Radkiem Knappem, które odbędzie się 3 czerwca 2024 roku, o godzinie 13.45, w Instytucie Filologii Germańskiej UWr (przy placu Nankiera 15 b) w sali 205.