Skip to main content

Reyestr Voyska Zaporozhskogo posle Zborovskogo dogovora s korolem pol'skim Yanom Kazimirom, 16 oktyabrya 1649 g.