"Lietuviai ir lenkai" (1887) : Jono Šliupo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje : mokslinių darbų rinkinys