Skip to main content

Eksponatai : 2009-2015 m. dovanotos ir įsigytos vertybės : parodos katalogas 2017 m. sausio 18 - balandžio 23 d., Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai = Exhibits : treasures donated and acquired in 2009-2015