Skip to main content

Międzynarodowa konferencja naukowa

plakat

Międzynarodowa konferencja naukowa
Ad mundum poëtarum et doctorum cum Deo
Ksiądz Profesor Bonifacy Miązek – życie i dzieło


Organizatorzy:
  • Zakład Dydaktyki Literatury Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Institut für Slawistik der Universität Wien

  • Zakład Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

  • Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

  • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

  • Katedra Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego

  • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

  • Konsulat Honorowy Republiki Austrii we Wrocławiu

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Aula Leopoldyńska, pl. Uniwersytecki 1
Czas: 25 marca 2015 r., początek g. 9.30

PROGRAM

Otwarcie konferencji:
Prof. dr hab. Marek Bojarski, JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Marcin Cieński, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Słowa powitania od organizatorów:
Prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Jan Miodek, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Wołyniec, JM Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Alois Woldan, Zastępca Dyrektora Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego
Prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński, Kierownik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego
Mgr inż. Grażyna Piotrowicz, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
Mgr Jolanta Charzewska-Miller, Wicekonsul Honorowa Republiki Austrii we Wrocławiu Ks. prof. dr Czesław Murawski, Diecezja Sandomierska
Ks. prof. dr hab. Zbigniew Trzaskowski, Kierownik Zakładu Badań Kulturowych IFP Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


OBRADY

Moderacja: prof. dr hab. Piotr Obrączka
prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński (Uniwersytet Łódzki)
Bonifacy Miązek – życie i dzieło
dr Jolanta Doschek (Uniwersytet Wiedeński)
Ksiądz Profesor Bonifacy Miązek – naukowiec i dydaktyk
dr hab. Anna Wzorek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Ksiądz Bonifacy Miązek w świetle zachowanych materiałów Instytutu Pamięci Narodowej

Moderacja: prof. dr hab. Krzysztof Biliński
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Językowy obraz kapłaństwa w lirykach ks. Bonifacego Miązka Szukam domu
ks. prof. dr hab. Zbigniew Trzaskowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tropy biblijne w poezji Bonifacego Miązka

Moderacja: dr hab. Anna Małgorzewicz
prof. dr hab. Alois Woldan (Universität Wien)
Bemerkungen zur Natur in der Lyrik von Bonifacy Miazek
dr Jacek Scholz (Lublin)
Poezja ze zdziwienia. Próba odczytania kilku wierszy Bonifacego Miązka

Moderacja: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
dr Małgorzata Gajak-Toczek (Uniwersytet Łódzki)
„aż przygaśniesz jak popiół”. Od samotności do nadziei – refleksje o kondycji człowieka w świetle Sandomierskich wirydarzy Bonifacego Miązka
dr hab. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Motyw poszukiwania domu w poezji Bonifacego Miązka i w jej przekładzie na język niemiecki
mgr Marcin Kozera (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Pytania graniczne i rzeczy ostateczne w poezji Bonifacego Miązka

Moderacja: prof. dr hab. Dorota Heck
Dr Beata Świerczewska (Politechnika Opolska)
Uśmiechnięta ręka Boga. Próba analizy obrazu świata malowanego słowami w wierszach ze zbioru Szukam domu księdza Bonifacego Miązka
Mgr Justyna Kuśtowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Literackie konterfekty kapłana w poezji Bonifacego Miązka
mgr Olga Ziopaja (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Patriotyzm na emigracji w świetle tomu poezji Bonifacego Miązka Sandomierskie wirydarze

Moderacja: ks. prof. dr hab. Zbigniew Trzaskowski
prof. dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski)
Historycznoliteracka i krytyczna eseistyka ks. Bonifacego Miązka, czyli Dlaczego ksiądz profesor nie jest eseistą?
Mgr Joanna Maj (Uniwersytet Wrocławski)
Synteza historycznoliteracka jako sposób popularyzowania wiedzy o literaturze polskiej za granicą – kilka uwag do tematu na podstawie przypadków syntez Czesława Miłosza, Bonifacego Miązka i Luigiego Marinellego

Moderacja: prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński
Dr Małgorzata Mochoń (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Profesor i poeta jako krytyk poezji
Dr Justyna Radłowska (Uniwersytet Wrocławski)
Tropem refleksji o literaturze – Bonifacy Miązek jako krytyk literacki

Podsumowanie obrad:
prof. dr hab. Dorota Heck, ks. prof. dr hab. Bonifacy Miązek i ks. prof. dr hab. Zbigniew Trzaskowski
13.00 Spotkanie autorskie z Bonifacym Miązkiem (moderuje prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska)
14.00 Obiad na zaproszenie Konsulatu Honorowego Republiki Austrii we Wrocławiu (Salon Śląski)
Oprawa muzyczna: Agata Francuz (skrzypce) i Julia Leniart (fortepian)
Recytacje: Ireneusz Staroń

Kierownictwo konferencji:
Edward Białek, Dorota Heck, Zbigniew Trzaskowski i Alois Woldan
Patronat honorowy:
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr dr h.c. mult. Marek Bojarski
Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Austrii dr Thomas M. Buchsbaum