Skip to main content

Próbny dostęp do baz wydawnictwa Taylor & Francis

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do kolekcji chemicznej książek wydawnictwa Taylor & Francis. Dostęp do baz jest możliwy w sieci komputerowej UWr oraz przez serwer PROXY do dnia 15.11.2019 r.
Dostęp do serwisu:
- STMnetBASE
https://www.taylorfrancis.com/collections/WB075
- SCI-TECHnetBASE
https://www.taylorfrancis.com/collections/WB057
- CHEMLIBnetBASE
https://www.taylorfrancis.com/collections/WB043
- CHEMISTRYnetBASE
https://www.taylorfrancis.com/collections/WB063
[2019-10-22]