Próbny dostęp do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate

Uprzejmie informujemy PT Użytkowników, że Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu uzyskała próbny dostęp do baz firmy EBSCO: Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate, który będzie trwać do 31.05.2018. Dostęp możliwy jest również przez serwer PROXY.
Dostęp do serwisu:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn&groupid=main
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu&groupid=main
[2018-03-1]

kategorie treści: