Usługi reprograficzne

OPIS USŁUG REALIZOWANYCH
W PRACOWNI REPROGRAFII I DIGITALIZACJI BUWr
we Wrocławiu


Kopiowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej odbywa się wyłącznie z poszanowaniem prawa autorskiego.

1. Wykonywanie kopii kserograficznych (pozycja cennika 1/a, 1/b,1/c, 1/d)

Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z materiałów wydanych przed 1945 rokiem.
Wykonujemy tylko kopie kserograficzne czarno-białe w formacie A4 oraz A3. Zlecenia ekspresowe (do 30 stron) są przyjmowane do godziny 14:15.

2. Skanowanie z oryginałów (pozycja cennika 3/a, 3/b,3/c)

Ma na celu wykonanie obrazów w postaci kolorowych plików graficznych.
Skanujemy następujące materiały:

 • książki

 • grafiki

 • zdjęcia

 • plakaty

 • miedzioryty

Skala odwzorowania 1:1.
Maksymalny wymiar oryginału to format A-2 (420x594mm)
Grubość (np. książki) do 10cm.

Skanowanie z oryginału wykonujemy w postaci kolorowego pliku w rozdzielczości 150 DPI, 300 DPI lub 600 DPI - skany te są przeznaczone do prezentacji, druku i celów wydawniczych.

3.Skanowanie z mikroform (pozycja cennika 4/a, 4/b)

Ma na celu wykonanie czarno-białego pliku graficznego z różnego rodzaju mikroform.
Skanować można następujące mikroformy:

 • mikrofilmy negatywowe

 • mikrofilmy pozytywowe

 • mikrofilmy diazo

 • mikrofisze negatywowe

 • mikrofisze pozytywowe

 • mikrofisze diazo

Skany wykonujemy jedynie z istniejących już mikroform.
Skanujemy całe klatki mikroform.
W przypadku gazet (tylko pozycja 4/a cennika) skan można wykonać z poszczególnych stron gazety.

Wykonując opis starych mikrofilmów (które nie posiadają numeracji klatek) konieczne jest podanie danych charakteryzujących interesującą nas treść (numery stron, numery czasopism, daty).

Mikrofilmy z podanymi numerami klatek należy opisywać według wzoru:

222 425

Lllllllllllllllll

Eeeeeeeeeee

Wwwwwww

Aaaaaaaaaaaa

Pppppppppp

Rrrrrrrrrrrrrr

Aaaaaaaaaaa

Wwwwwww

Aaaaaaaaaaa

222 425 cała
lub
222 425 lewa
lub
222 425 prawa

UWAGA !!!
W przypadku braku takiego opisu, przy mikrofilmach z podanymi numerami klatek zlecenia nie będą realizowane.


4.Digitalizacja na żądanie (pozycja 5 cennika)

Biblioteka nie wykonuje się tej usługi z pojedynczych kart lub fragmentów dzieła. W przypadku gdy dzieło znajduje się w klocku to digitalizuje się wtedy cały klocek.
Na podstawie złożonego zamówienia Pracownia wykona digitalizację. Wykonane pliki pozostają własnością Biblioteki, zostaną umieszczone w BCUWr a użytkownik otrzymuje kopię, która może być wykorzystana tylko do celów prywatnych, niekomercyjnych i nie może podlegać jakiejkolwiek formie rozpowszechniania.

5. Prace przy plikach wymagających dodatkowej obróbki (pozycja 6 cennika)

Obróbka jest wykonywana w przypadku konieczności np. łączenia skanów czy wprowadzania dodatkowych korekt w plikach (na życzenie klienta).

6. Kopiowanie plików (pozycja 7 cennika)

Pracownia kopiuje na płytę CD pliki pozyskane na drodze skanowania z oryginałów lub z mikroform, które zostały wcześniej wykonane i są gromadzone przez Pracownię.
Usługa „pakiet” zawiera kopiowanie i nagranie na nośnik CD do 20 plików.

7. Pliki cyfrowe wykonywane aparatem fotograficznym

 • Zdjęcie wykonane przez użytkownika własnym aparatem fotograficznym (pozycja 2 cennika)

 • Zgodę na fotografowanie wydaje każdorazowo kierownik oddziału lub osoba przez niego upoważniona a fotografowanie odbywa się w obecności bibliotekarza.
 • W zależności od stanu zachowania materiału bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania tej usługi.
 • Fotografowanie odbywa się w czytelni, aparatem fotograficznym (bez użycia lampy błyskowej!), w obecności bibliotekarza.

  Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków.

 • Plik cyfrowy czarno-biały niskiej jakości wykonany aparatem fotograficznym, jakość czytelnicza, format oryginału do A-3 (pozycja 8/a cennika)

  Fotografujemy materiały, których rozmiar oryginału nie przekracza formatu A-3. Plik przeznaczony do czytania. Zapis na płycie CD nie jest wliczony w cenę pliku.
  Nie wykonuje się tej usługi z rękopisów i starych druków.

 • Plik cyfrowy, wysokiej jakości, wykonany aparatem fotograficznym, nagranie na płytę CD w cenie usługi (pozycja 8/b cennika)

  Fotografujemy materiały, których rozmiar oryginału nie przekracza formatu A-2. Zapis na płycie CD jest wliczony w cenę pliku. W większości materiały których ze względu na gabaryty nie można umieścić na skanerze.

8. Wydruki (pozycja cennika 9/a, 9/b, 9/c)

Realizacja tej usługi polega na wykonaniu z istniejących lub wykonanych plików wydruków czarno-białych lub kolorowych. W przypadku, gdy użytkownik zamawia wydruk z oryginału, który wcześniej nie został zarchiwizowany w naszej Pracowni, do zamówienia należy doliczyć koszt wykonania skanowania.

Można wykonać następujące rodzaje wydruków:

 • wydruki czarno-białe, format A-4 i A-3

 • wydruki kolorowe, format A-4

9. Mikroformy

Realizujemy:

 • mikrofilmy negatywowe srebrowe 35mm (pozycja 10 cennika)
  Są wykonywane z oryginałów: starych druków, rękopisów itp. - minimum 10 klatek.

10. Fotoreportaże (pozycja 13 cennika)

Zdjęcia reportażowe wykonywane są poza terenem Pracowni: obiekty, uroczystości uczelniane itp. Fotoreportaż zawiera minimum 10 ujęć (1 ujęcie - to wykonanie jednego pliku cyfrowego w formacie JPG, nagranego na płycie CD).

11. Archiwizacja na płycie CD lub DVD (pozycja 14 i 15 cennika)

Usługa ta polega na zapisaniu na płycie CD lub DVD zamówionych przez użytkownika materiałów bibliotecznych zapisanych w postaci plików cyfrowych.


do góry