Biblioteka Austriacka - Oesterreich-Bibliothek

Adresy

Biblioteka Austriacka
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
tel. 71 375 75 89
tel./fax: 71 375 75 88
e-mail: dalia[kropka]zminkowska[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl



Biblioteka Austriacka na Dolnośląskim Festiwalu Nauki


Biblioteki Austriackie za granicą

http://www.oesterreich-bibliotheken.at


Instytucje współpracujące

Austriackie Forum Kultury w Warszawie - Österreichisches Kulturforum Warschau

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego

Przydatne adresy:

Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu

Das Literaturhaus

Oesterreichische Gesellschaft fuer Literatur

Oesterreichischer Bibliothekenverbund: Gesamtkatalog

https://grants.at// - informacja o stypendiach w Austrii, m. in. Das Franz Werfel-Stipendienprogramm, Das Richard Plaschka-Stipendienprogramm, Das Ernst Mach-Stipendienprogramm
office[w]kulturservice[kropka]steiermark[kropka]at
http://www.kultur.steiermark.at/
Österreich. Zahlen. Daten. Fakten
Liechtenstein - Grösse erleben
Peter-Handke online
Wiener Kaffeehaus Feuilleton
Blinden- und Sehbehindertenverband Oesterreich
Fürstentum Liechtensteinh
Liechtensteiner Literatursalons
Austria-Forum - das Wissensnetz aus Österreich
In-Österreich - Reise- und Urlaubs-Informationen über Österreich
zwiedzanie Prunksaal w Bibliotece Narodowej w Wiedniu
Prezentacja Biblioteki Austriackiej we Wrocławiu


Godziny otwarcia

poniedziałek, czwartek: 9:00 - 15:00
wtorek, środa, piątek: 10:00 - 17:00
sobota: 10:00 - 13:00


Profil zbiorów

Literatura o tematyce austriackiej obejmująca wszystkie dziedziny wiedzy.


Działy i poddziały księgozbioru Biblioteki Austriackiej

0. Dział ogólny Allgemeines Schrifttum
0.1. Bibliografia Bibliographie

I.1. Filozofia Philosophie
I.2. Psychologia Psychologie

II. Religia Religion
Teologia Theologie
Religioznawstwo Religionswissenschaft

III. Nauki społeczne Sozialwissenschaften
III.1. Statystyka
Socjologia
Statistik
Soziologie
III.2. Polityka Politik
III.3. Gospodarka Wirtschaftwissenschaften
III.4. Prawo Rechtswissenschaften

IV. Pedagogika Pädagogik

V. Matematyka
Nauki przyrodnicze
Mathematik
Naturwissenschaften

VI. Medycyna Medizin
Nauki techniczne Technik
Rolnictwo Landwirtschaft

VII. Sztuka Kunst
Rozrywka Unterhaltung
Sport Sport

VII.1. Architektura Architektur
VII.2. Grafika. Malarstwo Graphik. Malerei
VII.3. Muzyka. Teatr Musik. Theater
VII.4. Film Film

VIII. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna Sprach- und Literaturwissenschaft. Belletristik

VIII.1. Językoznawstwo Sprachwissenschaft
VIII.2. Literaturoznawstwo Literaturwissenschaft
VIII.3. Literatura dla Dzieci i Młodzieży Kinder- und Jugendliteratur
VIII.4. Antologie Anthologie

IX.0. Archeologia Archäologie
IX.1. Geografia Geographie
IX.3. Historia Kultury Kulturgeschichte
IX.4. Historia Geschichte

Czasopisma Zeitschriften
Media elektroniczne Videokasseten, CDs, CD-Rom, DVDs

Informacje o działalności biblioteki i jej osiągnięciach.


Katalogi i kartoteki

:: alfabetyczny

:: rzeczowy (dziesiętny)

:: przedmiotowy

:: czasopism


Bazy danych dostępne w bibliotece

Brak


Stanowiska komputerowe dostępne dla użytkowników

Pięć komputerów z dostępem do Internetu dla użytkowników Biblioteki, w tym jeden dla osób niedowidzących.


Usługi dodatkowe

Brak


Pracownicy

imię i nazwisko nr tel. 71 adres e-mail
mgr Dalia Żminkowska (kier.) 375 29 42 dalia[kropka]zminkowska[w]uwr[kropka]edu[kropka]pl

Wykaz czasopism dostępnych w bibliotece

Plik w formacie MS Word


Wykaz kolekcji książkowych dostępnych w Bibliotece

Kolekcja Koszyk Austriacki (plik w formacie MS Word)

Seria Biblioteka Austriacka (plik w formacie MS Word)

Dwór Habsburski - 640 lat historii Europy (plik w formacie MS Word)


do góry