Promýšlet Evropu dvacátého století : Hybatelé dějin?