Próbny dostep do bazy Central and East European online Library

Central and East European online Library - wejście do bazy

Biblioteka Uniwersytecka uzyskała miesięczny dostęp próbny do bazy Central and East European online Library. Baza ta zawiera artykuły z czasopism (w formacie PDF) o profilu humanistycznym wychodzących w Europie Środkowo-Wschodniej (są w niej zawarte również polskie czasopisma, m.in. Więź, Znak, Studia Socjologiczne, Konteksty, Kwartalnik Filmowy, Polish Sociological Review). Istnieje możliwość wyszukiwania zarówno po słowach kluczowych jak i pełnotekstowego. Dostęp jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci UWr.
[2007-05-10]

miniatura: