Druki zwarte i dokumenty elektroniczne udostępniane w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej

Informujemy P.T. Użytkowników, że z wydawnictw zwartych (książek) zamawianych ze zbiorów ogólnych Biblioteki, z zakresu sygnatur:

20001 IV - 22000 IV
25001 V - 26000 V
160001 II - 190000 III


oraz z czasopism w formie mikrofilmów i dokumentów elektronicznych można skorzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) przy ul. F. Joliot-Curie 12.

Z wydawnictw zwartych (książek) zamawianych z kolekcji dawnej Biblioteki Miejskiej, z zakresu sygnatur:

1000001 II – 1200000 II

można skorzystać wyłącznie na miejscu w Czytelni Śląskiej przy ul. F. Joliot-Curie 12.
[2017-06-17]

Wszelkie uwagi na temat witryny proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.