Komunikator internetowy

Komunikator internetowy

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu chcąc ułatwić PT Czytelnikom kontakt z dyżurującym bibliotekarzem z Oddziału Informacji Naukowej, uruchomiła nową usługę - komunikator internetowy.
W celu uzyskania szybkiej informacji bibliograficznej użytkownik może skontaktować się z nami pod nr GG 1161623.
Zapraszamy!

Przypominamy, że informacje udzielane są:
telefonicznie - 071 346 31 31,
za pomocą poczty elektronicznej - ,
przez komunikator GG nr 1161623.
[2007-05-14]

miniatura: