Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Wersja do wydrukuWersja PDF

Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu - Akc. 1967/4

Wejście do katalogu


Katalog rękopisów biblioteki przy kościele św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, (BMM) sporządzony w 1847 r., z późniejszymi uzupełnieniami i uwagami. Podaje bardzo krótkie informacje o treści rękopisów, sygnatury w BMM oraz, dopisane po 1865 r., nowe sygnatury Biblioteki Miejskiej.

Pierwotny układ katalogu jest następujący:

  • rękopisy w językach europejskich (greka, łacina, niemiecki, czeski) w podziale na formaty, w kolejności sygnatur BMM,

  • rękopisy w językach orientalnych (arabski, perski, turecki, hebrajski) w podziale na formaty, w kolejności sygnatur BMM

Dodane na końcu późniejsze nabytki, oznaczone tylko nowymi sygnaturami Biblioteki Miejskiej, nie mają wyraźnego podziału.

Rękopisy zachowane obecnie są oznaczone czerwonymi znakami "V" przy sygnaturze Biblioteki Miejskiej.

Wszelkie uwagi na temat witryny proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.