Biblioteka Cyfrowa - Regulamin

Nie można wykorzystywać publikacji dostępnych na stronach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego w komercyjnych przedsięwzięciach. Służą one przede wszystkim do celów naukowych i mogą być wykorzystywane tylko do własnego użytku. Nie można zmieniać, powielać, publikować i odsprzedawać obrazów, opisów oraz innych informacji zawartych na stronach BCUWr bez pisemnej zgody Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Wykorzystywanie publikacji do niekomercyjnych celów. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie obiektów z BCUWr na prywatnych stronach WWW pod warunkiem przesłania na adres adresu strony WWW oraz umieszczenia na stronie WWW informacji o źródle pochodzenia obiektu wraz z odsyłaczem do odpowiedniej strony w BCUWr. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zachowuje prawo w pojedynczych przypadkach do nie wyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów z BCUWr na innych stronach WWW.

Wykorzystywanie publikacji do niekomercyjnych stron WWW o charakterze dydaktycznym, naukowym i badawczym jest dozwolone. Właściciel strony zobowiązany jest do umieszczenia na niej informacji o źródle pochodzenia obiektu w postaci adresu URL stanowiącego identyfikator publikacji (np. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/147). Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zachowuje prawo w pojedynczych przypadkach do nie wyrażenia zgody na wykorzystanie obiektów z BCUWr na innych stronach WWW.

Wykorzystywanie publikacji do komercyjnych celów. Każda forma komercyjnego wykorzystania (wydawnictwa, reklama, elektroniczne lub drukowane media, strony WWW firm itp.) obiektów wymaga pisemnej zgody Biblioteki i jest odpłatna zgodnie z zasadami i cennikiem. Kopie materiałów źródłowych (master) dla celów wydawniczych można zamówić przy pomocy formularza online. Pismo należy kierować na adres: . Informacja o źródle pochodzenia publikacji musi mieć formę: „Właścicielem oryginału jest Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu: sygnatura, nr strony/karty.”