Wirtualny przewodnik użytkownika - zapisy

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zapisy do BUWr.


Zobacz też: Aktualne komunikaty dotyczące zapisów


Od dnia 1 października 2007 r. zapisy do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu prowadzone są wyłącznie w trybie online poprzez system formularzy elektronicznych:

 • dla studentów posiadających elektroniczną legitymację studencką wydawaną od roku akademickiego 2008/2009 formularz nr 1,

 • dla studentów nieposiadających elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej od roku akademickiego 2008/2009 formularz nr 2,

 • dla pracowników uczelni wrocławskich formularz nr 3,

 • do czytelń formularz nr 4,

  Wypełnienie i wysłanie formularza zapisu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i akceptacją wszystkich jego przepisów.


  Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów posiadający elektroniczną legitymację studencką wydawaną od roku akademickiego 2008/2009 posiadają zakodowany w niej 10-cio znakowy numer bibliotecznego konta czytelnika o następującej strukturze:

  dwuznakowy kod uczelni zera wypełniające numer albumu
  0, jeśli album posiada 7 znaków
  00, jeśli album posiada 6 znaków
  000, jeśli album posiada 5 znaków

  Numer ten należy wpisać przy wypełnianiu elektronicznego formularza zapisu do BUWr w rubryce: Numer konta bibliotecznego.

  Kody uczelni:
  00 Politechnika Wrocławska
  01 Uniwersytet Ekonomiczny
  02 Uniwersytet Medyczny
  03 Akademia Muzyczna
  04 Akademia Sztuk Pięknych
  05 Akademia Wychowania Fizycznego
  06 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna
  08 Uniwersytet Przyrodniczy
  09 Uniwersytet Wrocławski
  10 Wyższa Szkoła Oficerska
  11 Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Semininarium Duchowne
  20 Nauczycielskie Kolegium Językowe we Wrocławiu (ul. Skarbowców)
  21 Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu
  30 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

  Osoby studiujące jednocześnie na dwóch fakultetach (i posiadające dwie studenckie legitymacje elektroniczne) zapisując się do Biblioteki wysyłają tylko jeden formularz i wpisują do numeru konta numer albumu z wybranej jednej legitymacji.
  Drugi kierunek studiów należy zgłosić bibliotekarzowi przy pierwszych odwiedzinach w Wypożyczalni Miejscowej (uzyskuje się wówczas prawo do podwójnej liczby wypożyczanych woluminów).
  Przy zamawianiu książek należy zawsze używać tego numeru konta, który został wpisany do Formularza zapisu.

  Chcąc zamówić zbiory (po uprzednim aktywowaniu konta bibliotecznego) należy:
  1) poprzedzić numer swojego konta czytelnika cyfrą 2, jeśli chce się dokonać zamówienia do Wypożyczalni (wprowadza się wówczas ciąg znaków, np. 20900, oraz sześcioznakowy numer własnego albumu)
  2) poprzedzić numer swojego konta czytelnika cyfrą 3, jeśli chce się dokonać zamówienia do Czytelni (wprowadza się wówczas ciąg znaków, np. 30900, oraz sześcioznakowy numer własnego albumu).

  Studentów nieposiadających elektronicznej legitymacji studenckiej lub posiadających elektroniczne legitymacje studenckie wydane w latach poprzednich obowiązują zapisy do BUWr poprzez elektroniczny formularz nr 2 i zasady przy nim podane.

  Wszystkie dane osobowe użytkowników BUWr. (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997) są kontrolowane i wykorzystywane wyłącznie przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu i nie są udostępniane osobom trzecim.


  Formularz nr 1 przeznaczony jest dla:

  • studentów wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu Wrocławskiego posiadających elektroniczną legitymację studencką wydawaną od roku akademickiego 2008/2009

  • dla studentów wszystkich rodzajów studiów innych wyższych uczelni wrocławskich uprawnionych do wypożyczania książek na podstawie zawartych umów i uzgodnień międzyuczelnianych, którzy posiadają elektroniczne legitymacje studenckie wydawane od roku akademickiego 2008/2009

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny, do Wypożyczalni Miejscowej BUWr. przy ul. Karola Szajnochy 7/9 z następującymi dokumentami: legitymacją studencką, indeksem z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną „kartą zobowiązań studenta” oraz dowodem osobistym w celu aktywowania konta bibliotecznego.

  UWAGA
  Studenci:

  mogą dokonać aktywacji konta bibliotecznego na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej od roku akademickiego 2008/2009 lub prolongaty już aktywowanego konta bibliotecznego w Bibliotece swojego Wydziału lub Instytutu, bez konieczności udawania się do Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Karola Szajnochy 7/9.


  Przejdź do formularza »


  Formularz nr 2 przeznaczony jest dla:

  • studentów wszystkich rodzajów studiów Uniwersytetu Wrocławskiego nieposiadających elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej od roku akademickiego 2008/2009,

  • studentów wszystkich rodzajów studiów innych wrocławskich szkół wyższych uprawnionych do wypożyczania książek na podstawie zawartych umów i uzgodnień międzyuczelnianych, którzy  nie posiadają elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej od roku akademickiego 2008/2009,

  • studentów szkół wyższych i pomaturalnych wypożyczających książki na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu, nieposiadających elektronicznej legitymacji studenckiej wydawanej od roku akademickiego 2008/2009.

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny, do Wypożyczalni Miejscowej BUWr. przy ul. Karola Szajnochy 7/9 z następującymi dokumentami: indeksem z wpisem na bieżący rok akademicki wraz z załączoną „kartą zobowiązań studenta” oraz dowodem osobistym.
  Opłata za kartę biblioteczną wynosi 20 złotych.

  Przejdź do formularza »


  Formularz nr 3 przeznaczony jest dla:

  • pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego,

  • pracowników naukowych i bibliotekarzy innych wrocławskich szkół wyższych ujętych w załączniku do Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu,

  • pracowników naukowych i bibliotekarzy szkół wyższych i pomaturalnych wypożyczających książki na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a Biblioteką Uniwersytecką we Wrocławiu.

  Pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego nie będący nauczycielami akademickimi, w polu formularza Wydział podają nazwę jednostki organizacyjnej, w której pracują i powtarzają ją w polu formularza Instytut.
  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny, do Wypożyczalni Miejscowej BUWr. przy ul. Karola Szajnochy 7/9 z następującymi dokumentami: dowodem osobistym i aktualnym zaświadczeniem o zatrudnieniu (o ile pracownik nie figuruje w bazie pracowników UWr).
  Opłata za kartę biblioteczną wynosi 20 złotych.

  Przejdź do formularza »

   


  Formularz nr 4 przeznaczony jest dla:

  • wszystkich osób pełnoletnich spoza Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni wrocławskich chcących uzyskać uprawnienia do zamawiania materiałów bibliotecznych z możliwością korzystania w czytelniach.

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza elektronicznego należy zgłosić się, nie wcześniej niż po upływie 1/2 godziny, do Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelni Śląskiej zlokalizowanej przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12 lub do Wypożyczalni Miejscowej zlokalizowanej przy ul. Karola Szajnochy 7/9 z następującymi dokumentami: dowodem osobistym lub paszportem (cudzoziemcy). Opłata za kartę biblioteczną wynosi 20 złotych. Karta jest ważna od daty zakupu na okres 12 miesięcy. Koszt prolongaty ważności karty na kolejny rok wynosi: 10 złotych.
  Karta ta uprawnia do składania (zdalnie i lokalnie w Bibliotece) zamówień na zbiory do czytelń, lecz nie uprawnia do wypożyczania ich poza Bibliotekę.
  Uwaga:
  Bez potrzeby wysyłania elektronicznego formularza zapisu, dziesięciodniowe uprawnienia do zamawiania materiałów bibliotecznych z możliwością korzystania w czytelniach można uzyskać po zakupieniu w Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) przy ul. F. Joliot-Curie 12 lub w Wypożyczalni Miejscowej przy ul. K. Szajnochy 7/9 10-dniowej karty bibliotecznej.
  Opłata za 10-dniową kartę biblioteczną wynosi 5 złotych.
  Karta ta uprawnia do składania (zdalnie i lokalnie w Bibliotece) zamówień na zbiory do czytelń, lecz nie uprawnia do wypożyczania ich poza Bibliotekę.

  Przejdź do formularza »

   


  do góry

Wszelkie uwagi na temat witryny proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.