O Bibliotece - Rada Biblioteczna - Skład

Skład Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2016-2020


dr hab. Maciej Matwijów - Wydział Filologiczny - przewodniczący Rady
dr hab. Wojciech Mrozowicz - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - wiceprzewodniczący Rady
dr hab. Ryszard Rzepecki - Wydział Biotechnologii
dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska - Wydział Chemii
dr hab. Zbigniew Koza - Wydział Fizyki i Astronomii
dr hab. Marek Piotrów - Wydział Matematyki i Informatyki
dr Aleksandra Kilian - Wydział Nauk Biologicznych
dr Małgorzata Alberska - Wydział Nauk Społecznych
dr hab. Beata Namyślak - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
dr hab. Janina Elżbieta Kundera - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
mgr Monika Jóźwiak - Biblioteka Uniwersytecka
mgr inż. Grażyna Piotrowicz - Biblioteka Uniwersytecka
mgr Ewa Pitak - Biblioteka Uniwersytecka
mgr Maria Bosacka - Biblioteka Instytutu Pedagogiki
mgr Elżbieta Lach-Leończyk - Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
Damian Rychlik - Samorząd Studentów
Kiriakos Chatzipentidis - Samorząd Doktorantów
Magdalena Radziszewska-Kruk - Sekretarz RadySkład Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2012-2016


dr hab. Anna Mańko-Matysiak - Wydział Filologiczny - przewodnicząca Rady
dr hab. Wojciech Mrozowicz - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - wiceprzewodniczący Rady
dr Jerzy Gubernator - Wydział Biotechnologii
Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk - Wydział Chemii
dr hab. Robert Bryl - Wydział Fizyki i Astronomii
dr Aleksandra Kilian - Wydział Nauk Biologicznych
Prof. dr hab. Jacek Hawranek - Wydział Nauk Społecznych
dr hab. Marek Awdankiewicz - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Prof. dr hab. Paweł Krupski - Wydział Matematyki i Informatyki
Prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
mgr Ewa Pitak - Biblioteka Uniwersytecka
mgr Monika Jóźwiak - Biblioteka Uniwersytecka
mgr Maria Bosacka - Biblioteka Instytutu Pedagogiki
mgr Elżbieta Lach-Leończyk - Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych
mgr Tomasz Piasecki - Samorząd Doktorantów
Ewa Obajtek - Samorząd Studentów
mgr inż. Grażyna Piotrowicz - Biblioteka Uniwersytecka
Magdalena Radziszewska-Kruk - Sekretarz RadySkład Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2009-2012

Prof. dr hab. Anna Migoń - Wydział Filologiczny - przewodnicząca Rady
Prof. dr hab. Marek Derwich - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Dr hab. Dariusz Prorok - Wydział Fizyki i Astronomii
Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski - Wydział Nauk Biologicznych
Prof. dr hab. Jacek Hawranek - Wydział Nauk Społecznych
Prof. dr hab. Anna Trzeciak - Wydział Chemii - wiceprzewodnicząca Rady
Prof. dr hab. Paweł Krupski - Wydział Matematyki i Informatyki
Dr Jerzy Gubernator - Wydział Biotechnologii
Prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Mgr Ewa Pitak - Biblioteka Uniwersytecka
Mgr Danuta Zglińska-Adamska - Biblioteka Uniwersytecka
Mgr Piotr Litwiniuk - Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Mgr Maria Bosacka - Instytut Pedagogiki
Małgorzata Pietruszka - Samorząd Studentów
Mgr Katarzyna Bock - Samorząd Doktorantów
Mgr inż. Grażyna Piotrowicz - Biblioteka Uniwersytecka
Magdalena Radziszewska-Kruk - sekretarz Rady