Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 23 kwietnia 2007 - plakat

W 1995 roku UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu włączyła się w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich poprzez wydanie okolicznościowych zakładek do książek i rozdawanie ich w dniach 19 - 24 kwietnia w Bibliotece. Awersem będzie logo obchodzonego święta, czyli Róża, nazwa i data święta, a na rewersie dane Biblioteki.
[2007-04-19]

miniatura: