Baza publikacji pracowników UWr.

Baza publikacji pracowników UWr. Wejście do bazy

Na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej została zainstalowana wersja pilotażowa bazy stanowiącej bibliografię publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.
Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i literackich, których autorami lub współautorami są pracownicy naszej Uczelni. Drobne pozycje z prasy codziennej i popularnych tygodników nie są objęte rejestracją. Baza stanowi kontynuację drukowanych wykazów publikacji obejmujących dorobek pracowników UWr za lata 1945 – 1992.

Prezentowana baza zawiera aktualnie około 5 tys. rekordów i jest nadal testowana.
Planowane jest sukcesywne napełnianie bazy w oparciu o materiały zgromadzone na dyskietkach. Dotychczas w bazie zamieszczono publikacje pracowników Instytutów: Filologii Polskiej, Fizyki Doświadczalnej i Matematyki. W dalszej kolejności planuje się uwzględnienie publikacji pracowników: Instytutu Informatyki, Instytutu Astronomicznego, Instytutu Pedagogiki, Muzeum Przyrodniczego i Instytutu Filologii Germańskiej.

W celu przyspieszenia rejestracji aktualnie wydanych publikacji opracowane zostaną formularze online umożliwiające bezpośrednie przekazywanie danych bibliograficznych do Sekcji Prac Bibliograficzno – Dokumentacyjnych w BUWr.
[2007-02-03]

miniatura: