Czasopisma firmy Institute of Physics Publishing

Czasopisma firmy Institute of Physics Publishing

Polecamy uwadze PT użytkowników nowy adres: www.iopscience.org Jest to nowa witryna Institute of Physics Publishing z Bristolu, w której Biblioteka Uniwersytecka ma kilka prenumerat opłacanych przez Instytuty Fizyki UWr. Nowa witryna na trzy miesiące oferuje wolny dostępem do wszystkich tekstów wszystkich czasopism w niej notowanych (w obrębie www.iop.org z zarejestrowanych stacji w sieci UWr. dotychczas był dostęp tylko do tekstów kilku czasopism prenumerowanych przez BU oraz do Archiwum IOP z lat 1876-1996).
[2007-10-01]

miniatura: