Zdigitalizowany katalog czasopism

Wersja do wydrukuWersja PDF

Zdigitalizowany katalog czasopism

Wejście do katalogu


Zdigitalizowany katalog wydawnictw ciągłych zawiera tytuły czasopism, które nie znajdują się w katalogu komputerowym. Są to przede wszystkim stare czasopisma niemieckie z tzw. zbiorów zabezpieczonych oraz czasopisma nie ukazujące się aktualnie, których edycja zakończyła się kilkanaście lat temu, lub których Biblioteka z różnych powodów nie gromadzi. Ponieważ ostatecznie celem Biblioteki jest przeniesienie całości zbiorów czasopism do komputerowego katalogu online – tytuły czasopism z katalogu zdigitalizowanego będą sukcesywnie opracowywane komputerowo i przenoszone do katalogu online. Z tego powodu przy konkretnych tytułach będą zamieszczane uwagi: Zob.: KATALOG KOMPUTEROWY – co oznacza, że dany tytuł został szczegółowo opracowany i wraz z kompletnym zasobem jest już dostępny w katalogu komputerowym online.

Zamówienia online w oparciu o zdigitalizowany katalog


Dla czytelników posiadających kartę biblioteczną (wraz z uprawnieniem do składania zamówień w czytelniach BUWr) została uruchomiona usługa zamawiania zbiorów online do czytelń Biblioteki.

Pod obrazem każdej karty katalogowej zainstalowany został przycisk „zamów”, który umożliwia złożenie zamówienia do właściwej czytelni:

- Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) i Czytelnia Śląska przy ul. F. Joliot-Curie 12
- Czytelnia Zbiorów Specjalnych przy ul. F. Joliot-Curie 12

W trakcie wypełniania zamówienia należy zwrócić uwagę na lokalizację zamawianych zbiorów, która jest widoczna na obrazie karty katalogowej i wybrać właściwą z rozwijanego menu. Wybranie lokalizacji spowoduje wysłanie formularza do odpowiedniej czytelni. Karty katalogowe będące odsyłaczami (czyli zawierające skrót „zob.”) nie stanowią podstawy do składania zamówień online.

Wszelkie uwagi na temat witryny proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.