Katalog Polskich Norm (PN) dostępnych w BUWr. (2009- )

Polskie normy

Uwaga!

Polskie Normy zamieszczone na tym serwerze chronione są prawem autorskim.

Pliki nie mogą być kopiowane, drukowane w całości i udostępniane w jakiejkolwiek formie.


Wyszukaj normę:
Normy >> 77 >> 77.150 >>
Numer normyTytuł normy
PN_EN_15530_2008_UAluminium i stopy aluminium -- Aspekty środowiskowe wyrobów aluminiowych -Wytyczne ogólne wprowadzania do norm
PN_EN_485_1_A1_2010_UAluminium i stopy aluminium -- Blachy, taśmy i płyty -- Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN_EN_1676_2010_UAluminium i stopy aluminium -- Gąski z aluminium stopowego do przetopienia -Specyfikacje
PN_EN_1715_4_2008_UAluminium i stopy aluminium -- Materiał wyjściowy do ciągnienia -- Część 4: Specyficzne wymagania do zastosowań spawalniczych
PN_EN_1706_2010_UAluminium i stopy aluminium -- Odlewy -- Skład chemiczny i własności mechaniczne
PN_EN_13195_2010_UAluminium i stopy aluminium -- Specyfikacje wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych do zastosowań morskich (budownictwo okrętowe, morskie i przybrzeżne) okrętowe,
PN_EN_487_2009_UAluminium i stopy aluminium -- Wlewki do walcowania -- Specyfikacje
PN_EN_486_2009_UAluminium i stopy aluminium -- Wlewki do wyciskania -- Specyfikacje
pn-en_1396_2015-05eAluminium i stopy aluminium Blachy i taśmy powlekane w rulonach do ogólnych zastosowań Specyfikacje
PN-EN_485-2_2014-02EAluminium i stopy aluminium Blachy, taśmy i płyty Część 2: Własności mechaniczne
PN_EN_14121_2010Aluminium i stopy aluminium Blachy, taśmy i płyty do zastosowań elektrotechnicznych
PN_EN_1301_1_2010Aluminium i stopy aluminium Drut ciągniony Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN_EN_1301_2_2010Aluminium i stopy aluminium Drut ciągniony Część 2: Własności mechaniczne
PN_EN_1301_3_2010Aluminium i stopy aluminium Drut ciągniony Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów
PN_EN_1676_2011Aluminium i stopy aluminium Gąski stopowe do przetopienia Specyfikacje
PN-EN_941_2014-07EAluminium i stopy aluminium Krążki i materiał wyjściowy na krążki do ogólnych zastosowań Specyfikacje
PN-EN_851_2014-07EAluminium i stopy aluminium Krążki i materiał wyjściowy na krążki do produkcji naczyń kuchennych Specyfikacje
PN_EN_12020_1_2010Aluminium i stopy aluminium Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN_EN_12020_2_2010Aluminium i stopy aluminium Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 Część 2: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu
PN_EN_1715_1_2011Aluminium i stopy aluminium Materiał wyjściowy do ciągnienia Część 1: Wymagania ogólne oraz ogólne warunki techniczne kontroli i dostawy
PN_EN_1715_2_2011Aluminium i stopy aluminium Materiał wyjściowy do ciągnienia Część 2: Wymagania specyficzne do zastosowań elektrycznych
PN_EN_1715_3_2011Aluminium i stopy aluminium Materiał wyjściowy do ciągnienia Część 3: Wymagania specyficzne do zastosowań mechanicznych (z wyjątkiem spawania)
PN_EN_1715_4_2011Aluminium i stopy aluminium Materiał wyjściowy do ciągnienia Część 4: Wymagania specyficzne do zastosowań spawalniczych
PN_EN_1706_2011Aluminium i stopy aluminium Odlewy Skład chemiczny i własności mechaniczne
PN_EN_754_1_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN_EN_754_2_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 2: Własności mechaniczne
PN-EN_754-2_2014-02EAluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 2: Własności mechaniczne
PN_EN_754_3_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów okrągłych
PN_EN_754_4_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 4: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów kwadratowych
PN_EN_754_5_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 5: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów prostokątnych
PN_EN_754_6_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 6: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów sześciokątnych
PN_EN_754_7_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 7: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur bez szwu
PN_EN_754_8_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty i rury ciągnione na zimno Część 8: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z matryc komorowych
PN_EN_755_1_2009Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 1: Warunki techniczne kontroli i dostawy
PN_EN_755_2_2010Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 2: Własności mechaniczne
PN-EN_755-2_2014-02EAluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 2: Własności mechaniczne
PN_EN_755_3_2010Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 3: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów okrągłych
PN_EN_755_4_2010Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 4: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów kwadratowych
PN_EN_755_5_2010Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 5: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów prostokątnych
PN_EN_755_6_2010Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 6: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu prętów sześciokątnych
PN_EN_755_7_2010Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 7: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur bez szwu
PN_EN_755_8_2010Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 8: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu rur z matryc komorowych
PN_EN_755_9_2010Aluminium i stopy aluminium Pręty, rury i kształtowniki wyciskane Część 9: Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu kształtowników
PN-EN_573-3_2014-02EAluminium i stopy aluminium Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów
PN_EN_573_3_2010Aluminium i stopy aluminium Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie Część 3: Skład chemiczny i rodzaje wyrobów
PN_EN_14286_2009Aluminium i stopy aluminium Spawalne wyroby walcowane na zbiorniki do magazynowania i transportowania materiałów niebezpiecznych
PN-EN_13195_2014-02EAluminium i stopy aluminium Specyfikacje wyrobów przerabianych plastycznie i odlewów do zastosowań morskich (budownictwo okrętowe, morskie i przybrzeżne)
PN_EN_487_2010Aluminium i stopy aluminium Wlewki do walcowania Specyfikacje
PN_EN_486_2010Aluminium i stopy aluminium Wlewki do wyciskania Specyfikacje
PN_EN_14392_2010Aluminium i stopy aluminium Wymagania dla wyrobów utlenianych anodowo przeznaczonych do kontaktu z artykułami żywnościowymi
pn-en_16773_2016-03eAluminium i stopy aluminium Wytyczne do produkcji materiału wyjściowego na folię przeznaczoną na półsztywne pojemniki na artykuły żywnościowe
PN_EN_3999_2007_ULotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-P2024-T351 -- Blachy i taśmy o podwyższonej zdolności do obróbki chemicznej trawieniem 1,6 mm < lub = a < lub = 6 mm
PN_EN_3998_2007_ULotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-P2024-T4 lub T42 -- Blachy i taśmy 0,3 mm < lub = a < lub 6 mm
PN_EN_4004_2007_ULotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-P3103-H16 -- Blachy i taśmy 0,4 mm < lub = a < lub 6 mm
PN_EN_4005_2007_ULotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-P5052-O -- Blachy i taśmy 0,3 mm < lub = a < lub = 6 mm
PN_EN_4006_2007_ULotnictwo i kosmonautyka -- Stop aluminium AL-P6082-T4 lub T42 -- Blachy i taśmy 0,4 mm < lub = a < lub = 6 mm
pn-en_3997_2016-02eLotnictwo i kosmonautyka Stop aluminium AL-P2024- AlCu4Mg1 T3 Blachy i taśmy 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm
pn-en_1754_2015-10eMagnez i stopy magnezu System oznaczenia anod, gąsek i odlewów Symbole materiału i numery materiału
PN_EN_1172_2012_UMiedź i stopy miedzi -- Blachy i taśmy dla budownictwa
PN_EN_12166_2011_UMiedź i stopy miedzi -- Druty ogólnego przeznaczenia
PN_EN_12167_2011_UMiedź i stopy miedzi -- Kształtowniki i pręty prostokątne ogólnego przeznaczenia
PN_EN_12165_2011_UMiedź i stopy miedzi -- Materiał wyjściowy do kucia przerobiony i nieprzerobiony plastycznie
PN_EN_1971_1_2012_UMiedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 1: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej przelotowej na powierzchni zewnętrznej
PN_EN_1971_2_2012_UMiedź i stopy miedzi -- Określanie wad rur okrągłych bez szwu z miedzi i stopów miedzi za pomocą badania prądami wirowymi -- Część 2: Badanie z zastosowaniem cewki pomiarowej wewnętrznej na powierzchni wewnętrznej
PN_EN_12164_2011_UMiedź i stopy miedzi -- Pręty do obróbki skrawaniem na automatach
PN_EN_12163_2011_UMiedź i stopy miedzi -- Pręty ogólnego przeznaczenia
PN_EN_12168_2011_UMiedź i stopy miedzi -- Pręty z otworem do obróbki skrawaniem na automatach
PN_EN_12451_2012_UMiedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu do wymienników ciepła
PN_EN_12452_2012_UMiedź i stopy miedzi -- Rury żebrowane walcowane bez szwu do wymienników ciepła
PN_EN_13148_2010_UMiedź i stopy miedzi -- Taśma ocynowana zanurzeniowo
PN_EN_1982_2010Miedź i stopy miedzi Gąski i odlewy
PN-EN_12420_2014-10EMiedź i stopy miedzi Odkuwki
PN_EN_723_2010Miedź i stopy miedzi Oznaczanie zawartości węgla na wewnętrznej powierzchni rur miedzianych lub łączników metodą spalania
PN-EN_13599_2014-04EMiedź i stopy miedzi Płyty, blachy i taśmy miedziane do celów elektrycznych
PN_EN_13148_2011Miedź i stopy miedzi Taśma ocynowana zanurzeniowo
PN_EN_1371_1_2012_UOdlewnictwo -- Badania penetracyjne -- Część 1: Odlewy wykonane w formach piaskowych, kokilach i pod niskim ciśnieniem
pn-en_1371-2_2015-03eOdlewnictwo Badania penetracyjne Część 2: Odlewy wykonane metodą wytapianych modeli
pn-en_1559-4_2015-04eOdlewnictwo Warunki techniczne dostawy Część 4: Wymagania dodatkowe dla odlewów ze stopów aluminium
PN_EN_ISO_15546_2012_UPrzemysł naftowy i gazowniczy -- Wiertnicze rury płuczkowe ze stopu aluminium
PN-EN_ISO_27627_2014-07EPrzemysł naftowy i gazowniczy Kontrola wymiarowa połączeń gwintowych wiertniczych rur płuczkowych ze stopów aluminium
PN-EN_ISO_13085_2014-05EPrzemysł naftowy i gazowniczy Rury ze stopów aluminium używane jako rury wydobywcze w otworach wiertniczych
PN_EN_ISO_15546_2009Przemysł naftowy i gazowniczy Wiertnicze rury płuczkowe ze stopu aluminium
PN_EN_50149_2002_AC_2010_UZastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Trakcja elektryczna -Profilowane druty jezdne z miedzi i jej stopów