Katalog Polskich Norm (PN) dostępnych w BUWr. (2009- )

Polskie normy

Uwaga!

Polskie Normy zamieszczone na tym serwerze chronione są prawem autorskim.

Pliki nie mogą być kopiowane, drukowane w całości i udostępniane w jakiejkolwiek formie.


Wyszukaj normę:
Normy >> 13 >> 13.320 >>
Numer normyTytuł normy
PN-EN_50131-2-7-1_2013-06_IS1_2014-07E2014.07.28 ARKUSZ INTERPRETACYJNY do POLSKIEJ NORMY ICS 13.320 PN-EN 50131-2-7-1:2013-06/IS1 Wprowadza EN 50131-2-7-1:2012/IS1:2014, IDT Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-7-1: Czujki włamania Czujki stłuczenia szkła (dźw
PN-EN_50131-2-7-2_2013-06_IS1_2014-07E2014.07.28 ARKUSZ INTERPRETACYJNY do POLSKIEJ NORMY ICS 13.320 PN-EN 50131-2-7-2:2013-06/IS1 Wprowadza EN 50131-2-7-2:2012/IS1:2014, IDT Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-7-2: Czujki włamania Czujki stłuczenia szkła (pas
PN-EN_50131-2-7-3_2013-06_IS1_2014-07E2014.07.28 ARKUSZ INTERPRETACYJNY do POLSKIEJ NORMY ICS 13.320 PN-EN 50131-2-7-3:2013-06/IS1 Wprowadza EN 50131-2-7-3:2012/IS1:2014, IDT Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-7-3: Czujki włamania Czujki stłuczenia szkła (akt
PN-EN_50131-2-3_2010_IS1_2014-08E2014.08.11 ARKUSZ INTERPRETACYJNY do POLSKIEJ NORMY ICS 13.310, 13.320 PN-EN 50131-2-3:2010/IS1 Wprowadza EN 50131-2-3:2008/IS1:2014, IDT Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych Ark
PN-EN_50131-2-5_2010_IS1_2014-08E2014.08.11 ARKUSZ INTERPRETACYJNY do POLSKIEJ NORMY ICS 13.310, 13.320 PN-EN 50131-2-5:2010/IS1 Wprowadza EN 50131-2-5:2008/IS1:2014, IDT Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych
PN-EN_50131-2-6_2012_IS1_2014-08E2014.08.11 ARKUSZ INTERPRETACYJNY do POLSKIEJ NORMY ICS 13.320 PN-EN 50131-2-6:2012/IS1 Wprowadza EN 50131-2-6:2008/IS1:2014, IDT Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne) Arkusz Interpr
PN-EN_60839-11-1_2014-01_AC_2014-09E2014.10.06 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.320 PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC Wprowadza EN 60839-11-1:2013/AC:2013, IDT Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu Wymagania dotyczące system
pn-en_60839-11-2_2015-08_ac_2015-12e2015.12.14 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.320 PN-EN 60839-11-2:2015-08/AC Wprowadza EN 60839-11-2:2015/AC:2015, IDT Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu Wytyczne stosowania Popraw
pn-en_50134-3_2013-02_ac_2015-12e2015.12.28 POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.320 PN-EN 50134-3:2013-02/AC Wprowadza EN 50134-3:2012/AC:2015, IDT Systemy alarmowe Systemy alarmowe osobiste Część 3: Jednostka lokalna i sterownik Poprawka do Normy Europejskiej EN 50134-3:2012/AC:2015
PN_EN_45502_2_3_2010_UAktywne wyroby medyczne do implantacji -- Część 2-3: Wymagania szczególne dotyczące systemów implantów ślimakowych i pniowych
pn-en_50131-2-3_2010_is1_2014-08pAlarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 2-3: Requirements for microwave detectors ma status Arkusza Interpretacyjnego do Polskiej Normy
pn-en_50131-2-5_2010_is1_2014-08pAlarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 2-5: Requirements for combined passive infrared and ultrasonic detectors ma status Arkusza Interpretacyjnego do Polskiej Normy
pn-en_50131-2-6_2012_is1_2014-08pAlarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 2-6: Opening contacts (magnetic) ma status Arkusza Interpretacyjnego do Polskiej Normy
PN_EN_50436_1_2007_AC_2009Blokady alkoholowe Metody badania i wymagania dotyczące parametrów Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców
PN-EN_50436-1_2014-03EBlokady alkoholowe Metody badania i wymagania dotyczące parametrów Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców
pn-en_50436-2_2014-03_a1_2015-04eBlokady alkoholowe Metody badania i wymagania dotyczące parametrów Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
PN-EN_50436-2_2014-03EBlokady alkoholowe Metody badania i wymagania dotyczące parametrów Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
PN_EN_50436_2_2009Blokady alkoholowe Metody badania i wymagania dotyczące parametrów Część 2: Urządzenia stosowane w ogólnej prewencji, wyposażone w ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
PN_EN_50518_1_2010_UCentrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji i umiejscowienia
PN_EN_50518_2_2011_AC_2011_UCentrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń technicznych
PN_EN_50518_2_2011_UCentrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń technicznych
PN_EN_50518_3_2011_UCentrum monitoringu i odbioru alarmu -- Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania
PN-EN_50518-1_2014-07ECentrum monitoringu i odbioru alarmu Część 1: Wymagania dotyczące rozmieszczenia i konstrukcji
PN-EN_50518-2_2014-07ECentrum monitoringu i odbioru alarmu Część 2: Wymagania techniczne
PN-EN_50518-3_2014-07ECentrum monitoringu i odbioru alarmu Część 3: Procedury i wymagania dotyczące działania
PN_EN_50543_2011_UElektroniczne przenośne i transportowalne przyrządy do wykrywania i pomiaru tlenku i/lub ditlenku węgla w pomieszczeniach -- Wymagania i metody badań
PN-EN_16334_2014-10E_KOLORKolejnictwo System ręcznego hamulca bezpieczeństwa w pociągach pasażerskich Wymagania dotyczące systemu
pn-en_16683_2016-02e_kolorKolejnictwo Urządzenie do wzywania pomocy i komunikacji Wymagania
pn-en_50270_2015-04eKompatybilność elektromagnetyczna Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu
PN_EN_12613_2010Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych
pn-en_45544-1_2015-08e_kolorPowietrze na stanowiskach pracy Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
pn-en_45544-2_2015-08ePowietrze na stanowiskach pracy Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par Część 2: Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów stosowanych do pomiaru narażenia
pn-en_45544-3_2015-08ePowietrze na stanowiskach pracy Elektryczne przyrządy stosowane do bezpośredniego wykrywania i bezpośredniego pomiaru stężeń toksycznych gazów i par Część 3: Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów stosowanych ogólnie do wykrywania gazów
PN_EN_50130_4_2012_USystemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych
PN_EN_50130_5_2012_USystemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe
PN_EN_50136_1_2012_USystemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu
PN_EN_50131_4_2010_USystemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory
PN_EN_50131_8_2010_USystemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły
pn-en_50130-4_2012_a1_2015-03eSystemy alarmowe Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych
PN-EN_60839-11-1_2014-01E_KOLORSystemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu Wymagania dotyczące systemów i części składowych
pn-en_60839-11-2_2015-08e_kolorSystemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu Wytyczne stosowania
PN_EN_50136_1_1_2007_A2_2009Systemy alarmowe Systemy i urządzenia transmisji alarmu Część 1-1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu
PN-EN_50136-2_2014-05ESystemy alarmowe Systemy i urządzenia transmisji alarmu Część 2: Wymagania dotyczące nadajnika-odbiornika miejsca chronionego (SPT)
PN-EN_50136-3_2014-05ESystemy alarmowe Systemy i urządzenia transmisji alarmu Część 3: Wymagania dotyczące nadajnika-odbiornika centrum odbiorczego (RCT)
pn-en_50131-10_2015-01eSystemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 10: Wymagania techniczne dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego
PN_EN_50131_2_3_2010Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych
PN_EN_50131_2_5_2010Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych
pn-en_50131-2-6_2012_ap1_2014-12pSystemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne)
PN_EN_50131_2_6_2012Systemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne)
PN-EN_50131-2-7-1_2013-06_A1_2014-08ESystemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-7-1: Czujki włamania Czujki stłuczenia szkła (dźwiękowe)
PN-EN_50131-2-7-2_2013-06_A1_2014-08ESystemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-7-2: Czujki włamania Czujki stłuczenia szkła (pasywne)
PN-EN_50131-2-7-3_2013-06_A1_2014-08ESystemy alarmowe Systemy sygnalizacji włamania i napadu Część 2-7-3: Czujki włamania Czujki stłuczenia szkła (aktywne)
pn-en_62676-4_2015-06e_kolorSystemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 4: Wytyczne stosowania
pn-en_62676-3_2015-11eSystemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach Część 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne
PN_EN_50291_1_2010_UUrządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania
PN_EN_50291_2_2010_UUrządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych -- Część 2: Urządzenia o działaniu ciągłym w instalacjach stałych pojazdów rekreacyjnych i podobnych obiektów w tym łodzi rekreacyjnych -- Dodatkowe metody badań
PN-EN_50292_2014-02EUrządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w pomieszczeniach domowych, pojazdach kempingowych i łodziach rekreacyjnych Przewodnik dotyczący wyboru, montażu, eksploatacji i utrzymania
pn-en_62682_2015-03eZarządzanie alarmami w przemyśle procesowym