Katalog Polskich Norm (PN) dostępnych w BUWr. (2009- )

Wersja do wydrukuWersja PDF
Polskie normy

Uwaga!

Polskie Normy zamieszczone na tym serwerze chronione są prawem autorskim.

Pliki nie mogą być kopiowane, drukowane w całości i udostępniane w jakiejkolwiek formie.


Wyszukaj normę:
Normy >> 13 >> 13.080 >>
Numer normyTytuł normy
PN_EN_15309_2010Charakteryzowanie odpadów i gleby Oznaczanie składu pierwiastkowego za pomocą fluorescencji rentgenowskiej
PN_EN_ISO_15175_2011_UJakość gleby -- Charakteryzowanie gleby w powiązaniu z ochroną wód gruntowych
PN_EN_ISO_16072_2011_UJakość gleby -- Laboratoryjne metody oznaczania oddychania mikroorganizmów glebowych
PN_EN_ISO_22030_2011_U_KOLORJakość gleby -- Metody biologiczne -- Oznaczanie toksyczności chronicznej z zastosowaniem roślin wyższych
PN_EN_ISO_25177_2011_UJakość gleby -- Opis gleby terenu
PN_EN_ISO_23753_1_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 1: Metoda z zastosowaniem chlorku 2,3,5-trójfenylotetrazolu (TTC)
PN_EN_ISO_23753_2_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie aktywności dehydrogenazy w glebie -- Część 2: Metoda z zastosowaniem chlorku 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylotetrazolu (INT)
PN_EN_ISO_23470_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)
PN_EN_ISO_11260_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej i stopnia wysycenia zasadami z zastosowaniem roztworu chlorku baru
PN_EN_ISO_14240_1_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Część 1: Metoda indukcji oddychania przez dodanie substratu
PN_EN_ISO_14240_2_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie ilości biomasy mikroorganizmów w glebie -- Część 2: Metoda fumigacji - ekstrakcji
PN_EN_ISO_14254_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie kwasowości wymiennej w ekstraktach uzyskanych z zastosowaniem roztworu chlorku baru
PN_EN_ISO_23161_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie wybranych związków cynoorganicznych -- Metoda chromatografii gazowej
PN_EN_ISO_16703_2011_UJakość gleby -- Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 metodą chromatografii gazowej
PN_EN_ISO_12782_1_2012_UJakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 1: Ekstrakcja bezpostaciowych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem kwasu askorbinowego
PN_EN_ISO_12782_2_2012_UJakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 2: Ekstrakcja krystalicznych tlenków i wodorotlenków żelaza z zastosowaniem ditioninu
PN_EN_ISO_12782_3_2012_UJakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 3: Ekstrakcja tlenków i wodorotlenków glinu z zastosowaniem szczawianu amonu/kwasu szczawiowego
PN_EN_ISO_12782_4_2012_U_KOLORJakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 4: Ekstrakcja substancji humusowych z próbek stałych
PN_EN_ISO_12782_5_2012_U_KOLORJakość gleby -- Parametry do geochemicznego modelowania wymywania oraz identyfikacji składników wymywanych w glebie i materiałach -- Część 5: Ekstrakcja substancji humusowych z próbek wodnych
PN_EN_ISO_23611_1_2011_UJakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic z zastosowaniem formaliny
PN_EN_ISO_23611_1_2011_UJakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic z zastosowaniem formaliny
PN_EN_ISO_23611_2_2011_UJakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 2: Pobieranie próbek i wypłaszanie mikrostawonogów (Collembola i Acarina)
PN_EN_ISO_23611_2_2011_UJakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 2: Pobieranie próbek i wypłaszanie mikrostawonogów (Collembola i Acarina)
PN_EN_ISO_23611_3_2011_UJakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby
PN_EN_ISO_23611_3_2011_UJakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby
PN_EN_ISO_23611_4_2011_UJakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych
PN_EN_ISO_23611_4_2011_UJakość gleby -- Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych -- Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych
PN_EN_ISO_20963_2011_UJakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na larwy owadów (Oxythyrea funesta) -Oznaczanie toksyczności ostrej
PN_EN_ISO_15952_2011_UJakość gleby -- Wpływ zanieczyszczeń na młodociane ślimaki lądowe (Helicidae) -Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń gleby na wzrost
PN_EN_ISO_17402_2011_UJakość gleby -- Wymagania oraz zasady wyboru i stosowania metod oceny biodostępności zanieczyszczeń w glebie i materiałach glebowych
PN_EN_ISO_22892_2011_UJakość gleby -- Zasady identyfikacji związków docelowych z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas
PN_EN_ISO_19258_2011_UJakość gleby -- Zasady oznaczania wartości tła
PN_EN_ISO_16133_2011_UJakość gleby -- Zasady przygotowywania i prowadzenia programów monitorowania
PN_ISO_15800_2010Jakość gleby Charakteryzowanie gleby pod kątem narażenia człowieka
PN_ISO_20279_2010Jakość gleby Ekstrakcja talu oraz oznaczanie jego zawartości metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną
PN_ISO_14256_2_2010Jakość gleby Oznaczanie azotanów(V), azotanów(III) oraz jonów amonowych w glebach o wilgotności polowej z zastosowaniem ekstrakcji roztworem chlorku potasu Część 2: Metoda automatyczna z zastosowaniem analizy przepływowej z segmentowaniem
PN_ISO_17380_2010Jakość gleby Oznaczanie cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych Metoda z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej
PN_ISO_23470_2010Jakość gleby Oznaczanie efektywnej pojemności wymiennej kationowej (CEC) oraz kationów wymiennych z zastosowaniem roztworu chlorku heksaaminokobaltu(III)
PN_ISO_11264_2010Jakość gleby Oznaczanie herbicydów Metoda HPLC z wykrywaniem za pomocą UV
PN_ISO_17313_2010Jakość gleby Oznaczanie przewodnictwa hydraulicznego w nasyconych materiałach porowatych z zastosowaniem przyrządu o elastycznych ściankach do pomiaru przepuszczalności
PN_ISO_17312_2010Jakość gleby Oznaczanie przewodnictwa hydraulicznego w nasyconych materiałach porowatych z zastosowaniem przyrządu o sztywnych ściankach do pomiaru przepuszczalności
PN_ISO_20280_2010Jakość gleby Oznaczanie zawartości arsenu, antymonu oraz selenu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną lub z generowaniem wodorków, w ekstraktach uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody królewskiej
PN_ISO_23611_1_2010Jakość gleby Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic z zastosowaniem formaliny
PN_ISO_23611_1_2010Jakość gleby Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych Część 1: Wybieranie ręczne oraz wypłaszanie dżdżownic z zastosowaniem formaliny
PN_ISO_23611_2_2010Jakość gleby Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych Część 2: Pobieranie próbek i wypłaszanie mikrostawonogów (Collembola i Acarina)
PN_ISO_23611_2_2010Jakość gleby Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych Część 2: Pobieranie próbek i wypłaszanie mikrostawonogów (Collembola i Acarina)
PN_ISO_23611_3_2010_KOLORJakość gleby Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby
PN_ISO_23611_3_2010_KOLORJakość gleby Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych Część 3: Pobieranie próbek oraz wypłaszanie wazonkowców z gleby
PN_ISO_23611_4_2010Jakość gleby Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych
PN_ISO_23611_4_2010Jakość gleby Pobieranie próbek bezkręgowców glebowych Część 4: Pobieranie próbek, wypłaszanie oraz identyfikacja nicieni glebowych
PN_ISO_10381_7_2010Jakość gleby Pobieranie próbek Część 7: Zasady pobierania próbek powietrza glebowego i gazów
PN_ISO_23909_2010Jakość gleby Przygotowanie próbek laboratoryjnych z dużych próbek
PN_ISO_16387_2010Jakość gleby Wpływ zanieczyszczeń na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) Oznaczanie wpływu na rozmnażanie i przeżywalność
PN_ISO_20963_2010Jakość gleby Wpływ zanieczyszczeń na larwy owadów (Oxythyrea funesta) Oznaczanie toksyczności ostrej
PN_ISO_15952_2010Jakość gleby Wpływ zanieczyszczeń na młodociane ślimaki lądowe (Helicidae) Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń gleby na wzrost
PN_ISO_22892_2011Jakość gleby Zasady identyfikacji związków docelowych z zastosowaniem chromatografii gazowej i spektrometrii mas
PN_ISO_17616_2010Jakość gleby Zasady wyboru i oceny biotestów do ekotoksykologicznej charakterystyki gleby i materiałów glebowych
PN_EN_ISO_16712_2006_UJakość wody -- Określanie toksyczności ostrej morskich i estuaryjnych osadów w stosunku do obunogów
PN_EN_16166_2012_UOsady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX)
PN_EN_16169_2012_UOsady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla
PN_EN_16168_2012_UOsady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie całkowitej zawartości azotu metodą spalania na sucho
PN_EN_16167_2012_UOsady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GCMS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)
PN_EN_16173_2012_UOsady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w kwasie azotowym
PN_EN_16174_2012_UOsady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej
PN_EN_16179_2012_UOsady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Wytyczne do wstępnego przygotowania próbek
PN_ISO_18589_1_2010Pomiary promieniotwórczości w środowisku Gleba Część 1: Zasady ogólne i definicje
PN_ISO_18589_2_2010Pomiary promieniotwórczości w środowisku Gleba Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek

Wszelkie uwagi na temat witryny proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.