Reminiscencje Kongresu IFLA w BUWr

W dniach 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu odbył się 83. światowy Kongres IFLA, którego motywem przewodnim w tym roku było hasło: "Libraries. Solidarity. Society."

Głównym miejscem konferencji była Hala Stulecia, ale wiele imprez towarzyszących tj. konferencji satelickich, warsztatów, paneli dyskusyjnych itp. odbyło się też w bibliotekach miasta gospodarza – Wrocławia, bibliotekach Dolnego Śląska, a także w wybranych bibliotekach innych miast polskich i w miastach zagranicznych, najczęściej w państwach sąsiadujących z naszym Krajem.

Więcej informacji na temat przebiegu i programu Kongresu można znaleźć pod poniższym adresem:
https://2017.ifla.org/congress-information/official-invitation-of-the-national-committee

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu czynnie włączyła się we współorganizację tego światowego przedsięwzięcia, w ramach którego do naszego miasta przybyło ponad 3 tys. bibliotekarzy z 312 krajów całego świata.

W nowym budynku Biblioteki przy ul. F. Joliot-Curie12 odbyło się kilka imprez towarzyszących światowemu Kongresowi bibliotekarzy, wg następującego planu: