Zespół BCUWr

Wersja do wydrukuWersja PDF

www.BibliotekaCyfrowa.pl

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje dostęp do zabytków piśmiennictwa, zbiorów edukacyjnych i wystaw, prezentujących najbardziej interesujące kolekcje wybrane z bogatych zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Kolekcje Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego obejmują zdigitalizowane zbiory, które ze względu na ich wartość historyczną, treść, format i zakres terytorialny stanowią dziedzictwo kultury europejskiej lub regionalnej. Oryginały poddane procesowi digitalizacji obejmują następujące formaty: książki (w tym stare druki), czasopisma, rękopisy, fotografie, nuty, mapy, karty pocztowe, grafiki. Uwzględniają one także materiały edukacyjne, wystawy i inne. Zakres terytorialny kolekcji Dziedzictwo kulturowe dotyczy obszaru niemal całej Europy, a Regionalia obejmują cały Śląsk i Łużyce, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska i Wrocławia.

Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Może z nich korzystać każda osoba znajdująca się w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że dysponuje komputerem podłączonym do Internetu. Niektóre zbiory ze względu na ochronę praw autorskich udostępniane są tylko na komputerach znajdujących się w obrębie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Zespół Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dyrektor
mgr inż. Grażyna Piotrowicz 71 34 63 120
Komisja ds. Digitalizacji Zbiorów w Bibliotece Uniwersyteckiej
mgr Ewa Pitak (przew.) 71 375 24 04
mgr Iwona Domowicz 71 375 24 03
mgr Monika Jóźwiak 71 34 63 121
Tomasz Kalota 71 375 24 26
inż. Rafał Raczyński 71 34 63 185
Marcin Szala 71 375 24 26
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Starych Druków)
mgr Diana Codogni-Łańcucka 71 37 52 409
mgr Alicja Konik 71 375 24 19
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Rękopisów)
dr Michał Broda 71 375 24 08
mgr Maria Paluszak-Łoś 71 375 24 08
dr Jan Paweł Woronczak 71 375 24 08
Redaktorzy zasobów cyfrowych (zbiory: Gabinet Śląsko-Łużycki)
mgr Arkadiusz Cencora 71 37 52 418
dr Grzegorz Sobel 71 37 52 418
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Czytelnia Zbiorów Specjalnych)
mgr Iwona Domowicz 71 375 24 03
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Zbiorów Graficznych)
dr Iwona Bińkowska 71 375 24 10
mgr Ryszard Len 71 375 24 10
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Zbiorów Kartograficznych)
mgr Anna Osowska 71 375 24 22
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Zbiorów Muzycznych)
mgr Mirosław Osowski 71 375 29 52
Redaktorzy zasobów cyfrowych (Oddział Informacji Naukowej)
mgr Barbara Piątkowska-Chodasewicz 71 346 31 31
mgr Piotr Rossa 71 346 31 31
Administrator systemu dLibra (Oddział Komputeryzacji)
inż. Rafał Raczyński 71 34 63 160
Technicy (Sekcja Digitalizacji i Mediów Cyfrowych)
Tomasz Kalota 71 375 24 26
Paweł Rękar 71 375 24 26
Marcin Szala 71 375 24 26
mgr Marcin Trzepacz 71 375 24 26
mgr Zofia Ważna-Pośnik 71 375 24 26
Ryszard Zalewski 71 375 24 26  

do góry

Wszelkie uwagi na temat witryny proszę zgłaszać przez formularz kontaktowy.